Extreem rechts heeft zich voor het eerst in honderd jaar gevestigd als een macht in het Amerikaanse Congres. Een groep van slechts tien procent van de Republikeinen in het Congres heeft nu de macht om het Huis van Afgevaardigden te verstoren en te verlammen. De laatste keer dat een groep met banden met gewelddadige organisaties en activiteiten zo’n macht had, was in het begin van de twintigste eeuw, toen verschillende Ku Klux Klan-leden in het Congres zaten.

Twintig extreem-rechtse Republikeinen verlamden het Amerikaanse Congres vijf dagen lang door te weigeren de Republikeinse leider Kevin McCarthy ‒ zelf behoorlijk reactionair ‒ te steunen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, waardoor hij geen meerderheid van de leden van het Huis kreeg. Zonder voorzitter kon het Huis niets doen: het kon geen nieuwe leden benoemen, geen commissies instellen en geen wetten aannemen. De impasse eindigde op 6 januari toen McCarthy in de vijftiende stemronde nog een aantal concessies deed aan het rechtse blok, waardoor ze onevenredig veel macht kregen.

Alle Republikeinse tegenstanders van McCarthy hebben een extreemrechtse achtergrond. Ze vormen nu de wetgevende stormtroepen van voormalig president Donald Trump die, zoals het onderzoek van het Huis aantoonde, de poging tot gewelddadige opstand in januari 2021 leidde. Verscheidene van de twintig leden waren vanuit het Congres betrokken bij de ondersteuning van het wetgevende aspect van de staatsgreep. Twaalf van hen steunen de valse beweringen van voormalig president Donald Trump en ontkennen de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 die werden gewonnen door president Joe Biden. Vijftien van hen hebben gestemd om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. Zeventien van hen werden gesteund door Trump. Negentien van hen zijn lid van de ultrarechtse House Freedom Caucus (waartoe ongeveer 20 procent van alle Republikeinse vertegenwoordigers behoren). Een paar van hen hebben gesproken voor witte nationalistische organisaties. Nu hebben deze twintig van de 434 vertegenwoordigers belangrijke machtsmiddelen in handen.

McCarthy gaf zijn tegenstanders de feitelijk controle over verschillende congrescommissies, hoewel ze geen meerderheid hebben. En hij gaf hen de macht om op elk moment het initiatief te nemen om de voorzitter af te zetten. Het rechtse blok zal nu in staat zijn essentiële wetgevende processen zoals de goedkeuring van de federale begroting en de vaststelling van de grenzen van de federale schuld te verlammen.

Andere rechtse groeperingen hebben in het verleden invloed gehad op het Congres. De John Birch Society, een uiterst rechtse, anticommunistische groepering, heeft van de jaren vijftig tot heden duizenden leden en een aanzienlijke invloed in de Republikeinse Partij. Larry McDonald, afgevaardigde uit Georgia, werd in 1983 verkozen tot nationaal leider van de John Birch Society, hoewel hij datzelfde jaar omkwam bij een vliegtuigongeluk. In de jaren ’50 en ’60 bekritiseerden veel conservatieve Republikeinse leiders het Birch genootschap vanwege zijn extremisme.

De laatste keer dat de Verenigde Staten gewelddadige, rechtse politici in het Congres zag, was in de hoogtijdagen van de Ku Klux Klan in de jaren 1920 tot 1940. De Klan van de jaren 1920 was niet alleen anti-zwart, maar ook anti-katholiek en anti-joods. De Klan was betrokken bij gewelddadige aanvallen op zwarte mensen, waaronder lynchpartijen en werd ook een kracht in de Democratische Partij. Verschillende Klan-leden of medestanders werden als Democraten verkozen in de Amerikaanse Senaat, het Huis van Afgevaardigden, gouverneurschappen en staats- en lokale ambten.

Ongeveer 11 Klanleden werden verkozen in de Amerikaanse Senaat, terwijl vijf anderen door de Klan werden gesteund. De Klan koos in deze periode ook verschillende Amerikaanse afgevaardigden en zes gouverneurs. De meeste van deze Klan politici kwamen uit het diepe zuiden, maar anderen waren senatoren of gouverneurs uit Oklahoma, Colorado en Oregon. In de jaren 1960, terwijl Klansleden de zwarte burgerrechtenbeweging terroriseerden, probeerden Klan-wetgevers de burgerrechtenwetgeving te blokkeren, maar ze faalden, te beginnen in 1964. Sommigen van hen bleven lid van het Congres tot in de jaren tachtig.

De huidige rechtse beweging is nog groter en wijdverspreider dan de Klan was. We zullen dit gevaar aan de rechterkant overal moeten weerstaan.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op New Politics. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.