De Nederlandse Werkgroep Staat van Beleg inventariseert de schendingen van de mensenrechten door Israël in bezet Palestina met maandelijkse rapporten en een jaarverslag. ‘In het jaar 2021 hebben we het enorme aantal van 45.886 Israëlische schendingen geregistreerd, een gemiddelde van maar liefst 129 schendingen per dag.

Een terugblik

In het jaar 2021 hebben we het enorme aantal van 45.886 Israëlische schendingen geregistreerd, een gemiddelde van maar liefst 129 schendingen per dag. In heel 2020 waren dit er nog 9587 in totaal.

Het jaar 2021 was een bijzonder heftig jaar voor de Palestijnse bevolking. Het was het jaar van excessief Israëlisch politiegeweld jegens biddende moslims bij de al-Aqsa moskee, wat tot veel Palestijns protest leidde en zelfs de diep gekwelde Hamas in de Gazastrook ertoe bewoog om ook zijn tanden te laten zien.
Het was het jaar van ‘Operation Guardian of the Walls’, de naam die Israël gaf aan de verwoestende luchtaanvallen op de Gazastrook waarbij ook vrouwen, kinderen en ouderen in hun huizen gedood werden.
Het was het jaar waarin de huizendiefstal in de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem aandacht kreeg in het internationale nieuws en de Verenigde Naties door onder andere de inspanningen van de welbespraakte Al-Kurd tweeling.
Het was het jaar waarin zes Palestijnse gevangenen als in een Hollywoodfilm uit een Israëlische gevangenis ontsnapten en door het Palestijnse volk als verzetshelden werden geprezen.
Het was het jaar van woekerend kolonistengeweld in de Westelijke Jordaanoever.
Het jaar 2021 kenmerkte zich vooral door veel, heel veel geweld.

Israëlische schendingen van de mensenrechten in cijfers

Israëlische schendingen van de mensenrechten in cijfers

Wat meteen opvalt is het enorme aandeel geweldsschendingen. In 2020 waren het er ‘slechts’ 1420, een niet te verwaarlozen aantal, maar in 2021 registreerde Staat van Beleg er maar liefst 30.285. Dat is 66% van het totaal aantal schendingen. We moeten hierbij vermelden dat een (klein) deel van het verschil met 2020 te maken heeft met het feit dat diverse Palestijnse nieuwsagenschappen meer gedetailleerde aantallen hebben opgegeven van slachtoffers van Israëlisch geweld. Het grootste verschil zit ‘m echter in de massaliteit van de Palestijnse protesten die hebben plaatsgevonden en het buitenproportionele geweld van Israëlische politie en soldaten om deze protesten de kop in te drukken met gebruik van scherpe ammunitie, rubberkogels, granaten en traangas.

Aanvallen op vissers en vissersboten voor de kust van de Gazastrook waren ook in 2021 weer een terugkerend fenomeen, met 77 geweldsincidenten.

Israëlisch militair geweld sinds 2016

Israëlisch militair geweld sinds 2016

Invallen en ontvoeringen nog aan de orde van de dag

We zagen ook een enorme toename in Israëlische raids en ontvoeringen. In 2020 waren dat er al 4404, in 2021 deed de bezettingsstaat er met 9268 gevallen er nog wat flinke scheppen bovenop. Een gemiddelde van 26 incidenten per dag. In 8000 van deze gevallen ging het om individuele ‘arrestaties’, waarbij Palestijnen veelal zonder aanwijsbare reden werden opgepakt en vastgehouden. Onder hen bevonden zich ook 1300 kinderen.

Restricties en inbeslagnames

In de categorie ‘restricties’ is ook een toename te zien. Staat van Beleg documenteerde er 1663 in 2021. Bij dit soort schendingen moet je denken aan beperkingen van de bewegingsvrijheid, het tegenhouden van het op de markt brengen van bijvoorbeeld agrarische producten, het afsluiten van in-en uitgangen van Palestijnse dorpen, het confisqeren van Palestijnse eigendommen, het tegenhouden van Palestijnse ambulances, het afsluiten van electriciteit en water enzovoort.

Annexeren, slopen en het bouwen van nederzettingen

In de categorie ‘annexeren, slopen en bouwen’ registreerde Staat van Beleg 1780 incidenten. Dit waren er nog 1208 in 2020, dus ook hier zien we weer een grote stijging.

Mensenrechtenschendingen in Israëlische gevangenissen en ondervragingscentra

De situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen kreeg in 2021 wat meer aandacht, al was dit vooral te wijten aan de eerder genoemde ontsnapping van zes Palestijnse gedetineerden. Die aandacht blijft hard nodig, want na een dalende trend sinds 2016 in het aantal schendingen jegens Palestijnse gevangenen, zien we in 2021 een verdriedubbeling ten opzichte van 2020. Staat van Beleg documenteerde er 1014.

Administratieve detentie, oftewel opsluiting zonder aanklacht en proces, blijft onderdeel uitmaken van de dagelijkse gang van zaken. Daarbij worden gedetineerden blootgesteld aan (medische) verwaarlozing, slecht eten, onhygiënische cellen, onvoldoende bescherming tegen de kou, eenzame opsluiting, geweld en marteling, collectieve straffen en onredelijke restricties. Meerdere Palestijnse gevangenen gingen in hongerstaking, enkelen zelfs tot ze op het randje van de dood balanceerden.

Schendingen jegens Palestijnse gevangenen sinds 2016

Schendingen jegens Palestijnse gevangenen sinds 2016

Kolonistengeweld bijna verdubbeld

Een verontrustende stijging ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal incidenten van kolonistengeweld. In 2020 registreerde Staat van Beleg 767 gevallen van kolonistengeweld en in 2021 maar liefst 1493, nog net geen verdubbeling. De Israëlische bezettingsstaat draagt hiervoor net zo veel -zo niet meer- schuld als de kolonisten zelf vanwege haar aanmoedigingsbeleid. Geweld door kolonisten tegen Palestijnen dient als een belangrijk informeel instrument van de staat om steeds meer land op de Westelijke Jordaanoever over te nemen. De staat steunt en assisteert deze geweldsdaden volledig en haar agenten nemen er soms ook direct aan deel. Als zodanig is geweld door kolonisten een vorm van overheidsbeleid, geholpen en bijgestaan door officiële staatsautoriteiten met hun actieve deelname.

Kolonisten vallen mijn geiten aan en slaan ze in de maag, het hoofd en de poten. Ze proberen altijd mijn familie en mij te provoceren en als iemand van ons iets zegt, bellen de kolonisten gewoon het leger en vertellen ze dat we hen hebben aangevallen.’ Palestijnse boer.

Voorbeelden van kolonistengeweld zijn; fysiek aanvallen, vernielen of in brand steken van olijfgaarden, auto’s, en agrarische voertuigen, ingooien van ramen, inbraak in woningen en vernieling van inboedel, aanrijden of doodrijden van Palestijnse voetgangers, en regelrechte moord. Ook dieren en Palestijnse kinderen werden niet gespaard voor geweld, zo kreeg zelfs een peuter van 3 jaar een steen tegen zijn hoofd gegooid en belandde in het ziekenhuis.

Kolonistenschendingen in de laatste 6 jaar

Kolonistenschendingen in de laatste 6 jaar

Dodelijke slachtoffers

Minstens 356 Palestijnen vonden in 2021 de dood. Onder hen bevonden zich 80 kinderen. De meeste slachtoffers vielen tijdens de 11-daagse Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook.

Mensenrechtenorganisatie B’Tselem zocht nauwkeurig uit wie 232 van deze slachtoffers waren en hoe ze aan hun tragische einde kwamen. Andere organisaties spreken van 254 slachtoffers, maar omdat B’Tselem in 22 gevallen niet met zekerheid kon stellen dat zij directe slachtoffers waren van de Israëlische luchtaanvallen heeft Staat van Beleg ervoor gekozen om deze slachtoffers vooralsnog niet mee te nemen in de telling.

Doodsoorzaak Palestijnse slachtoffers

Dodelijke slachtoffers per maand

Mei 2021 was met de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook uiteraard de dodelijkste maand voor de Palestijnse bevolking, maar ook in de rest van het jaar was het niet rustig. Er is geen maand voorbij gegaan zonder dodelijke slachtoffers aan Palestijnse zijde.

Dodelijke slachtoffers per maand

Slachtoffers Gazastrook versus Westelijke Jordaanoever

Veruit de meeste dodelijke slachtoffers vielen tijdens de verwoestende Israëlische bombardementen in mei 2021. Andere slachtoffers in de Gazastrook waren onder meer drie Gazaanse vissers wiens vissersboot door een Israëlisch projectiel explodeerde, een baby en een oude man die door de Israëlische autoriteiten de Gazastrook niet mochten verlaten voor levendreddende medische behandeling in het buitenland en in zes gevallen werden Palestijnen in het grensgebeid met Israël doodgeschoten.

In de Westelijke Jordaanoever inclusief Jeruzalen zijn 87 slachtoffers doodgeschoten door Israëlische soldaten. In 5 gevallen ging het om andersoortig Israëlisch militair geweld, waaronder 2 gevallen van traangasvergiftiging. Daarnaast kwamen 6 Palestijnen door kolonistengeweld om het leven.

In de overige acht gevallen gaat het om slachtoffers die zich in een Israëlische gevangenis of elders buiten de bezette Palestijnse gebieden bevonden.

Slachtoffers Gazastrook versus Westelijke Jordaanoever

Een dodelijk jaar voor kinderen, maar ook voor ouderen

In elke leeftijdscategorie vielen er doden. Het oudste slachtoffer was een 89-jarige man genaamd Amin. Hij werd in mei gedood in zijn woning door een Israëlische raket, tezamen met zijn vrouw, kinderen en zes kleinkinderen.

Het jongste slachtoffertje zat nog in de buik van haar moeder, toen Israëlische soldaten met traangas schoten door de ramen van haar ouderlijk huis in een dorpje nabij Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Haar zwangere moeder had het giftige traangas ingeademd waarna ze gezondheidscomplicaties en bloedingen kreeg. Aangekomen in het ziekenhuis was haar hartje al gestopt. Het meisje kreeg de naam Misk.

Een dodelijk jaar voor kinderen, maar ook voor ouderen

‘We leven in een zeer gevaarlijk gebied. Traangasgranaten worden verspreid binnen en buiten het huis en ik kan ze niet meer meteen verzamelen om ze buiten het bereik van onze kinderen te gooien.’ Iyad, vader van baby Misk.

Maar liefst 80 kinderen stierven in 2021 als gevolg van Israëlisch geweld en aan de gevolgen van de bezetting. In ruim 10% van de slachtoffers ging het om kinderen tot en met 10 jaar en in 12,4% om kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar.

Kindslachtoffers juli 2014 – december 2021

Sinds 1 juli 2014 documenteerde Staat van Beleg 829 kindslachtoffers.

Kindslachtoffers juli 2014 – december 2021

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Staat van beleg.