We publiceren hieronder de verklaring van onze Duitse kameraden van de ISO (Internationale Sozialische  Organisation) naar aanleiding van het vertrek van Sahra Wagenknecht uit DIE LINKE en de oprichting van een nieuwe partij. In dit statement legt de ISO uit waarom ze niet zal deelnemen aan dit initiatief en verder in Die Linke blijft werken.

Op 23 oktober kondigden Sahra Wagenknecht en vier bestuursleden van BSW op een persconferentie aan dat ze een nieuwe partij willen oprichten. De vereniging met de welluidende naam ‘Alliantie Sahra Wagenknecht‒ voor Rede en Rechtvaardigheid’ (BSW) werd hiertoe geregistreerd. Tegelijkertijd hebben de ongekroonde koningin en negen andere parlementsleden hun ontslag uit DIE LINKE ingediend. Dat betekent dat de parlementaire fractie effectief uit elkaar is gevallen.

Wij beschouwen deze splitsing als een project waarbij linkse standpunten grotendeels worden losgelaten. Er is geen verwijzing meer naar een socialistische samenleving en een internationalistisch perspectief, net zomin als een verwijzing naar de arbeidersklasse. In plaats daarvan ligt de nadruk op de welvaart van de Duitse economie en een grotere onafhankelijkheid in de Duitse politiek. Hoewel wordt benadrukt dat de sociale kwestie belangrijk is, staan de belangen van de ‘Duitse economie’ op de voorgrond. Bij sociale kwesties positioneert de BSW zich meestal rechts van de politieke hoofdstroom. Dat is vooral duidelijk bij kwesties als migratie, klimaatrampen, feminisme en de emancipatie van mensen uit het LGBTQI+ spectrum. De kernbegrippen van het oprichtingsmanifest van BSW ‒ ‘hardwerkend’, ‘normaal’, ‘prestaties die de moeite waard moeten zijn’, ‘eerlijk’, ‘publiekszin’, ‘verstandig’, enzovoort ‒ zijn allemaal in overeenstemming met het arsenaal aan termen dat wordt gebruikt door conservatieve en extreemrechtse krachten en de AfD en zijn duidelijk bewust om die reden gebruikt.

Deze stichting wordt ook op een uiterst ondemocratische manier uitgevoerd als een project dat van bovenaf en door reclamebureaus wordt geleid. Functionarissen van DIE LINKE en andere partijen worden opzettelijk weggekaapt. Een beweging naar een democratische vernieuwing aan de basis van de socialistische gedachte, die nu zo dringend nodig is, kan op deze manier zeker niet bereikt worden.

Wij beschouwen de oprichting van BSW en de partij die op deze basis gevormd moet worden als een achterhaald project en weigeren eraan deel te nemen.

We zullen betrokken blijven bij DIE LINKE, ook al vrezen we dat de partij zich zal verwijderen van haar deels antikapitalistische standpunten, veel te veel zal blijven vertrouwen op verkiezingen, te veel bepaald zal blijven worden door parlementsleden in plaats van door de gekozen organen van de partij en zich politiek ondergeschikt zal blijven maken aan de sociaaldemocraten en de Groenen in de deelstaatregeringen waarin ze deelneemt. Wij zien het als onze taak om dat te voorkomen en bij te dragen aan de versterking van een linkervleugel van de partij die zich niet richt op meeregeren en meebesturen onder kapitalistische voorwaarden, maar op radicaal verzet en een fundamentele verandering in de machtsverhoudingen ten gunste van loonafhankelijke, gemarginaliseerde en uitgebuite mensen.

We willen een partij DIE LINKE die qua politiek en politieke cultuur verschilt van alle andere partijen. Er zal alleen een sterk links en een sterke partij DIE LINKE zijn met een echte oriëntatie op emancipatorische sociale bewegingen, in dialoog met hen, met deelname aan strijd en met aanhoudende inspanningen om zich te verankeren aan de basis, op de werkvloer en in de wijken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op intersoz.org. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.