Nu Cuba op een tweesprong staat, moeten we op de recente protesten reageren door naar de Cubaanse bevolking te luisteren en de prestaties en tekortkomingen van het land, zijn verleden en zijn potentieel te erkennen.

De recente protesten in Cuba, met name die van 11 juli 2021, hebben bij sommigen ontsteltenis en bij anderen hoop gewekt. De protesten, die begonnen in de voorstad van Havana, San Antonio de Los Baños, in de oostelijke stad Palma Soriano en zich snel over het hele land verspreidden, zijn de eerste voorbeelden van zichtbare ontevredenheid op grote schaal sinds de demonstraties die in 1994 plaatsvonden op het hoogtepunt van de economische crisis ten gevolge van de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

Over het algemeen weerspiegelt het ‘nieuws’ vastgeroeste standpunten. De media publiceren opiniestukken over een volk dat dapper op zoek is naar vrijheid en behandelen deze protesten alsof ze het begin zijn van het einde van de Cubaanse revolutie. Vijandig rechts schreeuwt valse berichten over verdwijningen en verzonnen martelingen, terwijl het zwijgt over landen als Colombia en Nicaragua waar dergelijke gruweldaden daadwerkelijk worden begaan. Intussen ontkennen linkse sectoren elke vorm van officieel geweld of spreken dat goed in naam van het voortbestaan van de revolutie. Geen van deze lenzen weerspiegelt het werkelijke verhaal. Het zal geen verbazing wekken dat de meest feitelijke en volledige verslagen afkomstig zijn van Cubanen die in het land wonen en jarenlang hebben bijgedragen aan de opbouw van de revolutie.

Een Cubaan die in Cuba woont, een Cubaan die deel uitmaakt van de enorme diaspora, of een buitenlander die een bepaald politiek standpunt verdedigt: elk van deze posities heeft zijn lens.

Het is 40 jaar geleden dat ik in Cuba woonde, en hoewel ik er vaak kom, weet ik dat het een verschil uitmaakt dat ik er nu niet ter plaatse ben, om de huidige gebeurtenissen zelf mee te maken. Bij het lezen van de verschillende interpretaties die de afgelopen weken zijn gepubliceerd, is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met het politieke standpunt van de schrijver, maar ook met waar hij of zij woont. Een Cubaan die in Cuba woont, een Cubaan die deel uitmaakt van de enorme diaspora, of een buitenlander die een bepaald politiek standpunt verdedigt: elk van deze posities heeft zijn lens. En in een land dat ons zo lang heeft verrast, is elke mening misschien niet meer dan een momentopname.

De reactie van de Cubaanse regering op de massademonstraties zette een verontrustende toon voor de onmiddellijke nasleep ervan. President Díaz-Canel ging naar San Antonio de los Baños in de hoop de menigte tot bedaren te brengen, zoals Fidel Castro zo vaak had kunnen doen. Maar Díaz-Canel schatte het belang en de temperatuur van het protest verkeerd in. Zinnen als ‘de straten behoren toe aan de revolutionairen’ en ‘wij zijn op alles voorbereid’ beantwoordden oprecht ongenoegen met ondoordacht dogmatisme. Zeggen dat dit een slechte reactie was, is een understatement. Zowel binnen als buiten Cuba kwam de kritiek snel.

Díaz-Canel verontschuldigde zich en de Cubaanse regering kondigde op 14 juli verzoenende maatregelen aan in een poging tegemoet te komen aan de legitieme zorgen van de bevolking. De veranderingen, waaronder het opheffen van enkele belastingen en invoerbeperkingen op medicijnen en voedsel, het aankondigen van veranderingen in de salarisschaal in de staatssector, en het versoepelen van enkele beperkingen op voedselrantsoenen, zijn misschien alles wat mogelijk is gezien de penibele economische situatie van het land. Maar ze zullen waarschijnlijk niet genoeg zijn om de al lang gefrustreerde eisen in te willigen.

De Cubaanse Communistische Partij heeft laten zien dat zij in staat is om in tientallen jaren van crises aan de macht te blijven. En degenen onder ons die de revolutie kennen en liefhebben, vrezen dat de focus op overleven tegen elke prijs ons zal opzadelen met een situatie die ver afstaat van wat de scheppers van de revolutie voor ogen stond. Ik spreek als iemand die de gloriejaren van de revolutie heeft meegemaakt: genationaliseerde natuurlijke hulpbronnen, nieuw verworven geletterdheid, gratis onderwijs en gezondheidszorg, bijna volledige werkgelegenheid, een rechtvaardige verdeling van voedsel en andere benodigdheden, een rechtssysteem met echte inbreng van mensen die nieuwe wetten bespraken op buurtbijeenkomsten, buitengewone bevordering van kunst en sport. Cuba heeft ook programma’s voor internationale solidariteit en rampenbestrijding ontwikkeld die verder gaan dan wat de rijkere landen doen. Terwijl de rijke landen hun overschot aanbieden, betekent wat Cuba aanbiedt vaak een opoffering voor de eigen bevolking. Gedurende het decennium (1969-1980) dat ik daar woonde en vier kinderen grootbracht, waren deze verworvenheden geen statistieken maar de dagelijkse realiteit.

De huidige realiteit in Cuba is er een waarin onderwijs en gezondheidszorg nog steeds gratis en universeel zijn, maar ook een waarin belangrijke grondwetswijzigingen en partijbeloften om een rechtvaardiger samenleving tot stand te brengen alleen in woorden zijn vastgelegd. Te midden van de enorme economische en sociale spanningen is de follow-up niet of te traag verlopen.

Het is niet ongewoon dat politici meer beloven dan ze kunnen waarmaken. Het gebeurt dagelijks in de Verenigde Staten en in de meeste landen van de wereld. Maar in Cuba, waar een echte volksrevolutie mechanismen voor transparantie en verandering in het leven heeft geroepen, is deze tegenstrijdigheid onaanvaardbaar. Niet voor de oudgedienden die zich herinneren hoe het leven onder de dictatuur van Batista was, en niet voor de jeugd die, net als de jeugd overal ter wereld, gerechtigheid eist en wel nu meteen.

In Cuba lijkt de lijst van uitdagingen eindeloos. Bovenop de extreme economische problemen als gevolg van 62 jaar blokkade en een moeilijke overgang van een socialistisch systeem naar een systeem dat in de wereld van vandaag kan functioneren, loopt Covid-19 uit de hand. De uitstekende biochemische industrie van het land heeft twee bewezen vaccins ontwikkeld, Soberana (91,2 procent werkzaamheid) en Abdala (92,28 procent werkzaamheid) en tracht de gehele bevolking in te enten. Maar zelfs met de organisatorische deskundigheid van Cuba heeft een tekort aan injectiespuiten – een gevolg van de blokkade – dit tot een langzaam proces gemaakt. De ernst van de pandemie heeft ook het toerisme verwoest, waardoor de economie van het land extra onder druk is komen te staan. De langverwachte consolidatie van het monetaire systeem verloopt moeizaam. In juli ging een grote elektriciteitscentrale kapot, waardoor er regelmatig stroomuitval was. De schaarste werd nog nijpender. De tropische storm Elsa was een andere klap. Veel Cubanen zijn te zeer gefrustreerd om nog te kunnen wachten op stapsgewijze veranderingen.

In het afgelopen decennium heeft Cuba op dwaze wijze opgetreden tegen kunstenaars en anderen wier werk protest aantekende tegen de status quo, waardoor de huidige complexe situatie is ontstaan. Ondanks dit patroon van repressie proberen gezaghebbende stemmen uit Cuba – onder wie Andrés Perdomo GuancheJorge Fornet, Arturo Arango, Margarita Alarcón en Víctor Heredia, om er maar een paar te noemen – de protesten in hun context te plaatsen.

La Tizza, een onafhankelijke Cubaanse nieuwsbron die zichzelf omschrijft als ‘een plaats voor het denken en het maken van socialisme’, schreef in haar hoofdartikel van 15 juli: ‘Degenen die naar buiten kwamen om te protesteren tegen de staat en het socialisme in Cuba waren gewone mensen.… Degenen die Cuba blijven zien alsof het Caribisch gebied de Oostzee is, delen opgewonden via sociale media beelden van Berlijn of Praag op het moment van de ondergang van het Europese socialisme. Ze weten niet dat de Cubaanse Revolutie niet zal smelten als een merengue omdat ze nooit van merengue gemaakt is. Niet omdat ze niet zoet is geweest, maar eerder omdat ze ook momenten van bitterheid heeft gekend, die we tot nu toe hebben kunnen omzetten in kracht.’

Het hoofdcommentaar van La Tizza beschrijft verder de protesten, niet als een botsing tussen het volk en de staat, maar als tussen twee groepen mensen met twee zeer verschillende sociale projecten. De ene groep is het slachtoffer van de kapitalistische propaganda en heeft zijn droom van een rechtvaardige samenleving opgegeven. De andere groep wil geen afstand doen van de revolutionaire aspiraties die zij generaties lang heeft gekoesterd, van de wettigheid van een socialistische grondwet die via een democratisch referendum is geratificeerd, of van het idee van een natie van vrede, sociale rechtvaardigheid en nationale waardigheid die wordt geïllustreerd door een revolutie die op haar bezoedelde lauweren rust in plaats van nieuwe wegen naar de toekomst te openen.

De geliefde singer-songwriter en waarheidsspreker Silvio Rodríguez vraagt zich af: ‘Wie zijn de kameraden die ervoor verantwoordelijk zijn dat er na twee congressen van de Communistische Partij en na wat in de grondwet is vastgelegd, niets is veranderd van wat veranderd moet worden? Wie,’ vraagt hij opnieuw, ‘in de hogere echelons van de regering? Ik wil namen en functies. En ik wil horen wat ze zelf te zeggen hebben.’

Marcia Leiseca, een van de oprichters van Casa de las Américas, die zelfs op hoge leeftijd nog actief is op cultureel gebied, schrijft: ‘Het is tijd om te spreken, meningen uit te spreken en ideeën aan te dragen….We moeten een dialoog met de jongeren aangaan, hun deelname aan een nieuw heden en een nieuwe toekomst aanmoedigen. De gebeurtenissen van 11 juli zijn gemanipuleerd door extreem-links en extreem-rechts, waarbij de eersten de schuld geven aan de onrechtvaardige blokkade en de inmenging van buitenaf, het daaruit voortvloeiende vandalisme overdrijven en ons van alle verantwoordelijkheid ontslaan. Extreem-rechts overdrijft wat er is gebeurd, verzint gruwelen zoals verdwijningen, martelingen en schendingen van de mensenrechten’.

Cuba staat op een tweesprong, en hoe de huidige crisis wordt aangepakt zou wel eens bepalend kunnen zijn voor het voortbestaan van de revolutie. De Amerikaanse regering moet haar blokkade opheffen en een einde maken aan de openlijke en geheime operaties die bedoeld zijn om de revolutie te vernietigen. De Cubaanse leiders moeten controleerbare lijsten van gevangenen publiceren en de namen noemen en straffen van de functionarissen die demonstranten hebben geslagen of zich anderszins niet aan Cuba’s eigen burgerlijke garanties hebben gehouden.

Cuba is terecht verontwaardigd dat de Verenigde Staten zich blijven bemoeien met zijn binnenlandse aangelegenheden. Uit een analyse van de bots in de sociale media blijkt dat veel van de protesten, zij het niet allemaal, van buiten het land worden georganiseerd en gefinancierd, door Amerikaanse overheidsinstanties en rechtse Cubaanse krachten. Tijdens de protesten ontvingen mensen herhaaldelijk berichten waarin werd beweerd dat provinciale regeringen waren gevallen voor de demonstranten en waarin mensen werden opgeroepen zich aan te sluiten bij een overwinning die helemaal niet bestond. Dit is begrijpelijkerwijs een teer punt in een land dat gedurende de hele geschiedenis van zijn revolutie aanvallen van de Verenigde Staten heeft doorstaan. Ik hoop dat de Cubaanse regering de protesten zal beginnen te beantwoorden met dialoog in plaats van repressie.

Vóór 11 juli waren dissidenten in Cuba sporadisch en beperkt tot specifieke sociale groepen of geïsoleerde ervaringen van censuur of repressie. Op die dag waren ze groter en omvattender. Duizenden hebben geprotesteerd tegen buitensporige overheidscontrole. Ik vind dat zij gehoord moeten worden.

Ik ben ook van mening dat de Cubaanse regering de verantwoordelijkheid heeft om informatie te verstrekken over geweldsincidenten aan beide zijden, lijsten beschikbaar te stellen van degenen die momenteel worden vastgehouden, en politie- en andere functionarissen bij naam te noemen en te straffen die zijn ingegaan tegen de eigen grondwettelijke garanties van het land inzake vrijheid van vergadering en afwijkende meningen. Tegelijkertijd wil ik erop wijzen dat Cuba een natie van elf miljoen mensen is. De recente protesten zijn nog lang geen omslagpunt.

Ik dring er bij alle partijen op aan na te denken over hoe buitengewoon het is dat een piepklein eiland op 90 mijl van de kust van de VS al meer dan een halve eeuw in staat is te overleven, ondanks alle soorten heimelijke en openlijke aanvallen. Laten we Cuba helpen te worden wat zijn revolutie heeft beloofd, in plaats van te proberen het te kneden naar een of ander misleidend beeld waarin winst rechtvaardigheid en gelijkheid wegvaagt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op NACLA. Nederlandse vertaling: globalinfo.nl.