Conferentie: Solidariteit met het Oekraïense volksverzet

Op 24 februari is het Poetin-regime een bloedige aanvalsoorlog begonnen tegen Oekraïne. Deze agressie stuitte op buitengewoon verzet van het leger en, vooral, van de gehele bevolking van deze gebieden.

De nederlaag van Poetins blitzkrieg veranderde de oorlog. Aan Russische zijde is het een oorlog van totale vernietiging geworden die zowel de burgerbevolking als het leger treft. Poetin past in Oekraïne dezelfde misdadige tactieken toe als waarmee hij in Tsjetsjenië en Syrië heeft geëxperimenteerd.
Aan Oekraïense kant vecht de hele samenleving. Het volk van Oekraïne is de acteur van zijn eigen geschiedenis geworden. Bijna de hele bevolking organiseert zich aan de basis met vakbonden, feministische, LGBT- en milieuorganisaties die veel van de taken overnemen die de staat niet op zich kan nemen.

Poetin verbergt zijn doelstellingen niet: Oekraïne als staat vernietigen, het Oekraïense volk vernietigen en het met geweld russificeren zoals in het tsaristische tijdperk, elke vorm van democratie uitroeien. Voor Poetin zijn vrouwenrechten, de rechten van LGBT-mensen en de activiteit van vrije vakbonden een existentiële bedreiging voor Rusland.

Voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog gebruikt een kernmogendheid de chantage van kernwapens. De landen die wapens en hulp aan Oekraïne leveren, zijn niet gezwicht voor deze chantage.
Dankzij deze steun is het massale verzet van het volk doeltreffender geworden en heeft het de agressors zware verliezen toegebracht. Dit gewapend en ongewapend verzet is de belangrijkste factor voor vrede in de regio.
Poetin zal alleen bereid zijn te onderhandelen als het machtsevenwicht in het voordeel van Oekraïne is. Anders zou hij genoegen nemen met een internationale overeenkomst waarbij Oekraïne zou worden opgeofferd aan een deal tussen de grootmachten.

Een van de gevolgen van de willekeurige bombardementen door Russische vliegtuigen en raketten en de terreur in de bezette gebieden is dat bijna een derde van de Oekraïense bevolking is moeten vluchten: meer dan 8 miljoen binnenlandse ontheemden, meer dan 5 miljoen mensen naar het buitenland.
Ongeveer 1 miljoen mensen zijn naar Rusland overgebracht, soms gedwongen, soms vrijwillig. De overgrote meerderheid van de ontheemden zijn vrouwen en kinderen.

Er is een Europees netwerk voor solidariteit met Oekraïne gevormd. Haar doel is een stem te geven aan de verschillende Oekraïense progressieve organisaties, directe materiële en financiële steun te verlenen aan de volksbewegingen, informatie te verspreiden om de propaganda van Poetin tegen te gaan.

Het Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne nodigt u uit om deel te nemen aan een eerste openbare conferentie op zaterdag 18 juni van 14 tot 17 uur, in de zaal van het ACV, Pletinckxstraat 19 in Brussel.

Programma:

Van 14.00 tot 15.45 uur:

Tussenkomsten door:

  • Mireille Fanon-Mendès-France, voorzitster van de Internationale Franz Fanon Stichting
  • Jean Vogel, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, lid van het Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne.

Mireille Fanon Mendès France en Jean Vogel maakten deel uit van de delegatie van het Europees Netwerk die in mei 2022 naar Oekraïne ging en vele bewegingen in de Oekraïense samenleving ontmoette.

  • Aude Merlin, onderzoeker aan de Université Libre de Bruxelles, specialist in Rusland en de republieken van de post-Sovjetunie
  • Denys Gorbach, Oekraïens onderzoeker, lid van de redactieraad van het Oekraïense linkse tijdschrift Splenie / Commons

15.45 tot 17.00 uur:

Debat en reactie door een panel van gasten

Vertaling Frans-Nederlands-Oekraïens wordt voorzien.Gratis toegang. Voor Oekraïne zullen vrijwillige bijdragen worden ingezameld.

Als u het Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne wil steunen, stuur dan een bericht met uw contactgegevens naar: resu.enso@gmail.be.

Volg ook de Facebookpagina voor dagelijkse updates vanuit de Oekraïense linkerzijde en sociale bewegingen, de Russische anti-oorlogsbeweging en de internationale solidariteitsbeweging: Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne | Facebook.