Cultuurmarxisme, een vals begrip

Foto: Theodor W. Adorno en Max Horkheimer, sleutelfiguren van de Frankfurter School...

Read More