Trump tegen Hawaii, Kleindienst tegen Mandel

Jan Willem Stutje, biograaf van Ernest Mandel (1)Jan Willem Stutje, Ernest Mandel, Rebel tussen droom en daad, Antwerpen/Gent 2007, gaat in op het vonnis van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat Trumps inreisverbod voor moslims onlangs legitimeerde. Het vonnis had een precedent in het inreisverbod dat hetzelfde hof in 1972 uitvaardigde tegen Ernest Mandel. Eind juni nam het Hooggerechtshof een beslissing in de zaak Trump versus Hawaii, waarin het vonnis van de lagere rechtbank tegen de Presidentiële Proclamatie 9645, de derde versie van Trumps inreis-verbod, werd opgeheven. Met een meerderheid van vijf tegen vier sprak het Hof uit dat Trump handelde...

Read More