De aanval op Rafah markeert een nieuwe fase in het genocidale proces van Israël. 1,5 miljoen Palestijnen – mannen, vrouwen, kinderen en ouderen – zijn sinds oktober vorig jaar ontheemd, tienduizenden zijn gestorven en honger en ziekte kosten elke dag levens. De extreemrechtse regering die in Israël aan de macht is, heeft zich duidelijk ten doel gesteld om de Palestijnse bevolking van Gaza uit te roeien. Dat project maakt deel uit van het bredere Groot-Israël-project van extreemrechts Israël, dat een fascistische, supremacistische ideologie heeft, gebaseerd op het zionisme dat elk recht op land en soevereiniteit voor het Palestijnse volk afwijst en dat hun bestaan als volk ontkent.

Tegenover deze verschrikking ontwikkelt zich een historische solidariteit. De universitaire bezettingen zijn de meest zichtbare uitdrukking geworden van die beweging, die vanaf het begin massaal jongeren heeft gemobiliseerd, met name geracialiseerde jongeren uit de volkswijken en zelfs een deel van de Joodse gemeenschappen die weigeren zich te laten assimileren met het racistische en criminele beleid van extreemrechts in Israël. Van een beweging van menselijke en humanitaire solidariteit tegen de genocide, de vernietiging en de beelden van het bloedbad, is de solidariteit nu een politieke beweging geworden waarvan de reikwijdte kan worden vergeleken met de bewegingen tegen de oorlog in Vietnam en de oorlog in Irak. Deze beweging radicaliseert, in die zin dat ze de medeplichtigheid, zelfs de actieve steun, van de grote imperialistische mogendheden in de genocide onthult en de mechanismen van onderdrukking aan de kaak stelt die in het kapitalisme werkzaam zijn. Israël is in het Midden-Oosten de gewapende vleugel van de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en veel andere landen, en Netanyahu is de voortrekker van het autoritaire, racistische en oorlogszuchtige beleid dat met name door extreemrechts in verschillende landen in de wereld wordt gevoerd.

De solidariteitsbeweging wordt zwaar onderdrukt: in sommige landen zijn solidariteitsacties volledig verboden, in andere landen zijn er arrestaties, politiegeweld, aanklachten, verbod op conferenties en zelfs van concerten! Het doel is om de solidariteit het zwijgen op te leggen, met een nieuw McCarthyisme, waarin de heersende klassen en moorddadige staten de solidariteitsbeweging, een diep humanistische en antiracistische beweging, beschuldigen van apologie voor terrorisme of antisemitisme.

De Vierde Internationale zet al haar krachten in om een solidariteitsbeweging op te bouwen met Palestina, met het verzet van het Palestijnse volk, tegen de voortdurende genocide. Deze mobilisatie is een beweging van de volksklasse van de hele wereld, tegen racisme, tegen imperialisme, voor gerechtigheid. We willen de grootmachten dwingen om Israël niet langer politiek, financieel en militair te steunen. De huidige beweging heeft Biden en Macron, twee van de speerpunten van deze medeplichtigheid, in grote moeilijkheden gebracht. Morgen zal ze de medeplichtigheid van de Arabische regeringen met Israël aantonen: daar beginnen mobilisaties op gang te komen, ondanks de repressie van demonstraties en bijeenkomsten, omdat de Arabische regimes vrezen – en daar hebben ze gelijk in – dat solidariteit met Palestina de Arabische revoluties zal doen heropleven.

De beweging die we willen opbouwen moet machtspositie opbouwen, door massademonstraties, jongerenstakingen en massale acties om Israël en de bedrijven die ermee samenwerken te boycotten, desinvesteren en sancties op te leggen.

Zesenzeventig jaar geleden leidde de Nakba, de verdrijving van de Palestijnen van hun land, tot de oprichting van Israël als een kolonistenstaat. Het was het begin van een kolonialistisch, racistisch en imperialistisch offensief dat vandaag de dag voortduurt en zich nog versterkt, onder impuls van extreemrechtse krachten en de politiek van de heersende klassen. De Vierde Internationale strijdt tegen het imperialisme, waar het ook vandaan komt, voor de rechten van de Palestijnen, het einde van de bezetting, het recht op terugkeer voor de vluchtelingen, het einde van het Israëlische kolonialisme en een democratische en seculiere staat waar alle burgers dezelfde rechten hebben.

Laten we doorgaan met de mobilisatie voor de overwinning van ons anti-imperialistisch verzet!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Fourth International. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.