Feminisme Yeah!, de feministische werking van SAP – Antikapitalisten, is voluit solidair met de beweging van de Poolse vrouwen voor het recht op abortus.  Op 29 oktober namen we dan ook deel aan de actie bij de Poolse ambassade, georganiseerd door Poolse vrouwengroepen in België. Je kan hieronder het persbericht van Feminisme Yeah! lezen.

Steun aan het verzet van de Poolse vrouwen tegen de nieuwe beperkende abortuswetgeving

We willen hierbij onze totale solidariteit uitdrukken met het massaal verzet van de Poolse vrouwen tegen de nieuwe abortuswet. Door die wet zal een medisch veilige abortus bijna onmogelijk worden in Polen en worden vrouwen gedreven naar levensgevaarlijke clandestiene zwangerschapsafbrekingen.

Eens te meer zien we in Polen het verbond tussen extreem-rechtste politieke krachten en de katholieke kerk aan het werk. Zij trachten met alle middelen het recht op zelfbeschikking van de vrouw nog verder te beperken. De regering geleid door de nationaal-conservatieve partij PiS heeft de samenstelling van het Grondwettelijk Hof zodanig gewijzigd, dat dit orgaan nu de omstreden nieuwe abortuswetgeving heeft doorgedrukt.

De coronacrisis maakt dat Poolse vrouwen in sedert maart niet meer naar het buitenland kunnen voor een medisch veilige zwangerschapsafbreking. Nochtans verzetten duizenden vrouwen en een groeiende meerderheid in de bevolking zich tegen deze nieuwe abortuswet en eisen de vrouwen dat een veilig medische abortus op aanvraag van de vrouw mogelijk wordt.

Internationaal zien we in vele landen, van Zuid-Amerika tot Namibië, van Kroatië tot Polen en de USA, hoe conservatieve krachten het recht van vrouwen op zelfbeschikking in vraag stellen en de bestaande beperkte abortuswetten aanvallen.

Daartegen groeit internationaal het verzet van de vrouwen. Dat verzet krijgt steeds meer steun in brede lagen van de maatschappij. Vooral jonge vrouwen nemen het niet meer dat autoritaire, door oude mannen geleide organisaties, in hun plaats levensbelangrijke beslissingen nemen. We roepen dan ook iedere vrouw, iedere vrouwengroep en vrouwenorganisatie en allen die voorstander zijn van het recht op zelfbeschikking door de vrouw op om een internationale kampanje rond het recht op abortus uit te bouwen.

  • Vrouwen moeten zelfstandig kunnen beslissen of en wanneer ze kinderen wensen!
  • Seksuele opvoeding, gratis anticonceptie en medisch veilige abortus, toegankelijk en betaalbaar voor elke vrouw!
  • Ons lichaam, ons leven, onze keuze!