Wat heeft de vier jaar agressie tegen Jemen betekend? Een humanitaire crisis voor de Jemenitische bevolking: Volgens de Verenigde Naties worden wekelijks bijna 100 burgers gedood of gewond. Luchtaanvallen hebben de afgelopen twaalf maanden 37 kinderen per maand gedood of gewond. Volgens Save the Children waren luchtaanvallen de belangrijkste oorzaak van oorlogsgerelateerde doden en gewonden.

Ongeveer 10 miljoen mensen, meer dan een derde van de Jemenieten, hebben niet genoeg te eten. Zowat 85.000 kinderen onder de vijf jaar zijn sinds 2015 gestorven door de hevige honger en ongeveer 2 miljoen Jemenieten zijn ondervoed, van wie er 360.000 ernstig ondervoed zijn.

Ongeveer 24 miljoen mensen, dat is ongeveer 80% van de bevolking, heeft behoefte aan enige vorm van humanitaire hulp. Bijna 18 miljoen Jemenieten hebben geen toegang tot schoon water. De oorlog en de moeilijke humanitaire omstandigheden hebben meer dan 190.000 mensen naar buurlanden doen vluchten.

Er zijn ook ongeveer 2 miljoen kinderen in Jemen die niet meer naar school gaan en er zijn sinds 2017 naar verluidt ongeveer 1,2 miljoen mensen gediagnosticeerd met cholera en meer dan 2.500 mensen zijn daaraan overleden.

Dit zijn de rampzalige gevolgen voor de bevolking van Jemen. Dit is wat de agressieve Saoedische en Amerikaanse regimes wilden: alle aspecten van het leven en de middelen van bestaan van het Jemenitische volk breken; zodat ze arm en vernederd blijven door de machine van dagelijkse moorden, bombardementen, vernielingen en hongersnood en gedwongen afhankelijkheid van de krachten van arrogantie en kolonialisme.

Deze stand van zaken rechtvaardigt onze jarenlange oproep tegen de Saoedi’s en hun onrechtvaardige heerschappij over de bevolking van het Arabisch schiereiland. Zij verdienen niet langer het beschermheerschap van de islamitische heilige plaatsen in Mekka en Medina, terwijl ze in Tel Aviv en Washington de hand schudden van moordenaars en in Jemen en daarvoor ook in Syrië en Irak moslims vermoorden.

De moorden op sjeik Nimr, Jamal Khashoggi en honderden anderen hebben aangetoond dat de machthebbers in het Koninkrijk Saoedi-Arabië het onwaardig zijn om op enigerlei wijze de islamitische heilige plaatsen te regeren.

Human Rights Watch heeft gemeld dat de aanklachten tegen Saoedische gevangenen verband houden met hun mensenrechtenactiviteiten, en de beschuldigingen van de Saoedische aanklagers tegen vrouwelijke activisten zijn de gevolgen van vreedzame protesten in Saoedi-Arabië.

Zelfs hun eigen controverses zijn voor hen vervelend geworden en hebben hun duistere kant aan de publieke opinie blootgelegd.

Ondanks het feit dat internationale en regionale organisaties duidelijk zijn in hun politieke en juridische visie vooral met betrekking tot de illegitimiteit van de Saoedische alliantie en haar acties in strijd met de internationale wetten verklaren, sluiten de Amerikaanse, Britse en Israëlische regeringen voortdurend de ogen voor al deze onmenselijke misdaden. Helaas houdt de publieke opinie zich slechts bezig met oppervlakkige zaken en details.

In een officiële verklaring in de Britse krant de Daily Mail staat te lezen: ‘Wat we hebben onthuld over de rekrutering van kinderen en de mogelijke betrokkenheid van Britse troepen bij de oorlog in Jemen heeft veel reacties uitgelokt.’

‘De afdeling Azië van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de Britse militairen die kinderen trainen om in Jemen te vechten en wijst erop dat de kinderen 40% van de soldaten van de Saoedische coalitie in Jemen uitmaken’, aldus de Guardian.

En als gevolg van de aanhoudende internationale reacties heeft de Duitse regering het verbod op wapenexport naar Saoedi-Arabië met zes maanden verlengd.

Wat betreft de wens van het Saoedische regime om kernbrandstof te verwerken als eerste stap in de richting van het bezit van kernwapens, protesteerden de Democratische Senator Robert Menendez en de Republikeinse Senator Marco Rubio in een brief aan het Ministerie van Energie tegen de steun voor Saoedi-Arabië om hun capaciteit voor de productie van kernbrandstof te ontwikkelen.

‘Washington zou Saoedi-Arabië geen technologie en nucleaire informatie moeten verstrekken; zij zijn zich terdege bewust van de ernst van de ontwikkeling van deze zaken op het regionale toneel en van het feit dat hun resultaten negatief en invloedrijk zullen zijn in de regio.’

De de politieke situatie in Jemen is volstrekt duidelijk. Alle gegevens wijzen op een humanitaire ramp die is veroorzaakt door imperialistische en koloniale regimes, die de Saoedische en emiraatregimes tot instrumenten van chaos, oorlogen en conflicten hebben gemaakt en die uiteindelijk het bestaan van de Israëlische entiteit dienen.

Toch is het Jemenitische verzet nog steeds aanwezig, standvastig en vastberaden in het afschrikken en bestrijden van de criminele moordmachine tegen de bevolking van Jemen.

Wij roepen onze kameraden in het Westen op om zich te verzetten tegen de steun van hun regeringen aan de neokoloniale Saoedische coalitie door middel van wapenverkoop, militaire uitwisselingen en economische en logistieke steun. We dringen er ook bij u op aan om u te verzetten tegen het verhaal van de Saoedische coalitie over de situatie. We moedigen u aan meer te lezen over de agressie en de geschiedenis van de crisis niet door een sektarische bril te lezen, maar als een strijd van het volksverzet tegen de imperialistisch geallieerde agressors.

Majed Alwishaliy is een Jemenitische journalist die in Beiroet studeert. Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in Al-Mayadeen en in het Engels vertaald door Julia Kassem voor Solidarity. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.