september 2018

Mechelen: stem Paul Van Aelst

In Mechelen roept de SAP bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op om een voorkeurstem te geven aan Paul Van Aelst. Paul staat op de 7e plaats van de gemeenteraadslijst van PVDA. We publiceren hieronder een stuk van Pauls hand waarin hij uitlegt waarom hij kandidaat is voor PVDA. Ook in Mechelen hebben neoliberalen de stad gekaapt Mechelen weet zichzelf als geen ander in de kijker te zetten bij toeristen en shoppers. Zowat de hele wereld richt een benieuwde blik op de Maneblussers en hun “beste burgemeester van de wereld “, Bart Somers. Hij leidt een coalitie van de...

Read More

Menselijke biologie: gevangenis of fundament?

Op 30 juni deelden twee bekende biologen een podium in de Nationale Opera te Amsterdam: neuropsycholoog Dick Swaab en primatoloog Frans de Waal. Beiden zien zichzelf als darwinisten, maar de conclusies van hun eigen werk lopen soms flink uiteen. Welke handvatten biedt hun onderzoek om iets te begrijpen van de mens? Wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout leidde het gesprek tussen de wetenschappers. Met zijn opzet om ‘raakvlakken en snijpunten’ tussen de twee denkers in beeld te brengen, voerde hij via de actualiteit en hun werkplekken naar de inhoud. Frans de Waal is een van oorsprong Nederlandse primatoloog, die momenteel werkt...

Read More

Turkse economie verder in het slop

Politici zijn er in gespecialiseerd: als het goed gaat, dan is het aan hun te danken, gaat het slecht, dan wordt de zwarte piet doorgeschoven. De Turkse president Erdogan had de bui al zien hangen, net daarom werden de parlements- en presidentsverkiezingen vervroegd naar 24 juni 2018. Hij haalde de buit, een presidentieel systeem met supermachten, binnen. De gevolgen van het gevoerde economisch beleid waren voor de verkiezingen nog bedekt door cadeautjes, maar braken daarna in volle hevigheid los. De inflatie ging pijlsnel omhoog, de Turkse lira zakte in waarde en bovenop dit alles kwamen Trump en Erdogan in...

Read More

Een hete herfst of toch niet?

Aan de vooravond van een verlengde verkiezingscampagne – waarbij de campagne voor de gemeenteraden naadloos zal overlopen in de campagne voor de federale, regionale en Europese parlementen – trachten de rechtse federale en Vlaamse regeringscoalities alsnog hun afbraakagenda door te voeren. Ze doen dit door een frontale aanval in te zetten op het statuut van hun ambtenaren. Hun doel is de ‘harmonisering naar beneden’ van het ambtenarenstatuut met dat van de contractuele medewerkers. De plannen die op tafel liggen, zorgen voor grote sociale onrust. Onafhankelijke ambtenaren? Dat is ook terecht. Want met deze ‘harmonisering naar beneden’ dreigt de onafhankelijke...

Read More

Pittig debat over de toekomst van ‘t Stad

Op donderdag 20 september organiseerde de socialistische overheidsvakbond ACOD een groot verkiezingsdebat over de toekomst van de openbare diensten in Antwepen. Behoudens het fascistische Vlaams Belang waren alle partijen, die momenteel zitjes hebben in de Antwerpse gemeenteraad, vertegenwoordigd. Peter Mertens (PVDA), Olivier Elias (CD&V), Tom Meeus (sp.a), Claude Marinower (OpenVLD), Wouter Van Besien (Groen) en Annick De Ridder (N-VA) kruisten er verbaal de degens over drie grote thema’s: openbare dienstverlening en middelen voor de mensen, de rol en plaats van het stadspersoneel en de verhouding van het stadsbestuur met de vakbonden. Het ging er bijwijlen best pittig aan toe....

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen