Naar aanleiding van de Internationale dag van de migranten werd op 18 december een lijvig zwartboek voorgesteld over illegale terugdrijvingen (pushbacks) van migranten.  Op 1500 bladzijden in twee volumes werden getuigenissen van honderden migranten en asielzoekers samengebracht, het resultaat van vier jaar werk; aan de Europese buitengrenzen waren ze het slachtoffer van grove schendingen van mensenrechten.

De documentatie werd opgesteld door  Border Violence Monitoring Network (BVMN) en onder de auspiciën van GUE/NGL, de linkse fractie in het Europees Parlement, afgelopen vrijdag publiek gemaakt. De Europese Parlementsleden Malin Björk van de Vänsterpartiet (Linkse Partij, Zweden) en Miguel Urbán (Anticapitalistas, Spaanse Staat) stelden het zwartboek op symbolische wijze voor aan de Europese commissaris voor asiel en migratie Ylva Johansson. De twee volumes van het zwartboek kunnen hier gedownload worden: Vol1  Vol2.