Er was een mediahype over de dreiging dat de VS in gebreke zou blijven als het Congres het schuldenplafond over hoeveel de overheid kan lenen niet zou verhogen. Dat was een valse crisis, want er is nooit enige twijfel geweest dat de twee kapitalistische partijen tot een akkoord zouden komen en niet in gebreke zouden blijven, zoals ze altijd hebben gedaan.

President Biden bejubelde het akkoord als een ‘grote overwinning’ voor het land.

Maar wie heeft er gewonnen en wie verloren?

De goedkeuring van de Mountain Valley Pipeline, waar klimaatactivisten zich al meer dan tien jaar tegen verzetten, was een grote overwinning voor de fossiele brandstofindustrie. Het 6,5 miljard dollar kostende project zal gefract aardgas uit het Marcellus schalieveld in West Virginia 489 kilometer door ongeveer 1000 waterstromen en wetlands vervoeren voordat het eindigt in Virginia.

De Sierra Club en andere milieugroeperingen hebben gezegd dat de pijpleiding moet worden onderworpen aan strengere beoordelingen volgens de Clean Water Act-, wat nu niet zal gebeuren.

Bij de verbranding van dit gas zal ongeveer 40 miljoen ton kooldioxide per jaar vrijkomen, het equivalent van wat negen miljoen auto’s jaarlijks produceren.

Een Democratische politicus uit Virginia zei: ‘Dit project zou een onevenredig grote impact hebben op de meest kwetsbaren onder ons, waaronder mensen met een laag inkomen, ouderen en inheemse gemeenschappen in heel Virginia’.

Bijzonder bezwarend is een bepaling die het onmogelijk maakt om de pijpleiding aan een rechterlijke toetsing te onderwerpen ‒ geen rechtszaken door de betrokkenen of juridische uitdagingen over de gevolgen voor de opwarming van de aarde.

Volgens de New York Times was het het Witte Huis dat eiste dat het groene licht voor de pijplijn in het wetsvoorstel voor het schuldenplafond werd opgenomen en was het Witte Huis verantwoordelijk voor de formulering ervan. Het blijkt dat Biden afgelopen zomer een belofte had gedaan aan de belangrijkste voorstander van de pijplijn, de Democratische senator Joe Manchin uit West Virginia, om deze bepaling erdoor te krijgen.

Manchin is zelf een steenkoolbaron en voorstander van fossiele brandstoffen.

Een van de bedrijven achter de pijpleiding, NextEra Energy, levert een grote bijdrage aan Manchin en aan Chuck Schumer, de leider van de Democratische meerderheid in de Senaat.

‘De overeenkomst zou federale agentschappen opdragen om alle uitstaande vergunningen voor de pijplijn binnen 21 dagen goed te keuren en deze vergunningen vrij te stellen van rechterlijke toetsing,’ aldus de New York Times.

Biden zei dat de goedkeuring van de pijplijn nodig was om redenen van ‘nationale veiligheid’. Wees altijd wantrouwig als de regering zich beroept op ‘nationale veiligheid’ ‒ een eufemisme voor de belangen van de kapitalisten.

Biden heeft de mond vol over iets doen aan de dreiging van de opwarming van de aarde, maar gaat met volle kracht door met het goedkeuren van nieuwe boringen en fracking. Naast de Mountain Valley Pipeline opende Biden in maart federaal land in Alaska voor Conoco Phillips om naar olie te boren in een enorm olieveld, slechts twee belangrijke recente voorbeelden van een stortvloed aan vergunningen.

Dit alles kan een precedent scheppen voor de goedkeuring van andere milieugevaarlijke projecten.

Andere winnaars en verliezers

Het akkoord snijdt natuurlijk niet in het oorlogsbudget, maar verhoogt het tot 886 miljard dollar voor 2024 en 895 miljard dollar in 2025 voor het ministerie van Defensie en als de militaire uitgaven van andere departementen erbij worden opgeteld, tot meer dan een biljoen dollar per jaar in totaal, wat alleen maar zal toenemen in Washington’s ‘eeuwige oorlogen’.

Het wetsvoorstel verlaagt de zogenaamde niet-defensie discretionaire uitgaven voor sociale behoeften voor 2024 en staat toe dat deze in 2025 met 1 procent stijgen, ‘wat in feite een bezuiniging is, omdat dit naar verwachting minder zal zijn ‘ dan de inflatie, meldt de New York Times.

Particuliere kredietverstrekkers voor leningen aan studenten zijn ook grote winnaars in het akkoord. Zulke leningen zijn nodig vanwege de snel stijgende kosten voor hoger onderwijs die onderwijsinstellingen opleggen. Deze kredietverstrekkers (banken enzovoort) hebben campagne gevoerd om een einde te maken aan het moratorium op dergelijke leningen tijdens de pandemie, wat nu gebeurt door de schuldenplafond-deal.

Veel studenten zitten jarenlang opgezadeld met het terugbetalen van deze leningen, of ze nu afstuderen of niet, en dat wordt nu hervat.

De aandelenkoers van een grote particuliere leningverstrekker begon te stijgen zodra de deal rond was.

In het verleden heeft het Congres drastisch gesneden in wat de rijken betalen aan inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, verlagingen die één oorzaak zijn voor de stijgende staatsschuld (een andere oorzaak zijn de super opgeblazen oorlogsuitgaven). Deze verlagingen worden gehandhaafd.

Bovendien wordt geschat dat honderden miljarden dollars die de zeer rijken schuldig zijn elk jaar niet worden betaald.

Het is algemeen bekend dat zelfs de belastingen die bedrijven geacht worden te betalen, gemakkelijk ontweken worden door legale achterdeurtjes en niet zo legale trucjes. Er werd in Washington gesproken over het verhogen van het aantal ambtenaren bij de belastingdienst en het verhogen van het budget van de belastingdienst om te beginnen met het updaten van de verouderde technologie om dit tegen te gaan, maar de overeenkomst gaat in de tegenovergestelde richting.

Het wetsvoorstel schrapt onmiddellijk 1,38 miljard dollar bij de belastingdienst en zal in de komende twee jaar 20 miljard dollar van de 80 miljard dollar die de belastingdienst vorig jaar ontving van de (verkeerd genaamde) Wet Inflatievermindering herbestemmen.

‘De terugvordering zal ten koste gaan van de inspanningen van de belastingdienst om belastingfraudeurs aan te pakken,’ meldt de New York Times. ‘Dit is ook een overwinning voor de Republikeinen, die woedend zijn over het vooruitzicht van een versterkte belastingdienst en in het Huis wetgeving goedkeurden om de hele 80 miljard dollar te schrappen.’

Het wetsvoorstel legt ook nieuwe werkeisen op aan arme oudere Amerikanen boven de 50 die voedselbonnen ontvangen en die hulp krijgen van het programma voor ‘Hulpbehoevende gezinnen’. Onder de huidige wet gelden deze werkvereisten alleen voor mensen van 18 tot 49 jaar.

Onder de huidige- en de nieuwe wet zijn er wel vereisten om te werken om voedselbonnen te ontvangen, maar er is geen voorziening om dergelijk werk aan te bieden.

De Republikeinen hebben in het Huis van Afgevaardigden hun versie van nog sterkere belastingverlagingen voor de rijken en sociale programma’s voor de rest aangenomen, als troef in de onderhandelingen met Biden over het ‘schuldenplafond’.

Democraten krijgen wat ze wilden

Vóór de tussentijdse verkiezingen van begin november 2022 hadden de Democraten een kleine meerderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden en ze hadden het presidentschap. Ze verloren hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden als gevolg van de verkiezingen. Maar totdat het nieuwe Congres begin 2023 werd geïnstalleerd, hadden de Democraten nog steeds de controle over beide huizen.

Ze wisten dat er in 2023 gestemd zou worden om het schuldenplafond te verhogen. Ze hadden gewoon kunnen stemmen om het te verhogen voordat het nieuwe Congres was geïnstalleerd en de hele valse ‘crisis’ zou zijn vermeden, maar ze weigerden dat te doen. De gevestigde Democraten, onder leiding van Biden, wilden dit resultaat, deze deal over het schuldenplafond.

Dat dit zo is, blijkt ook uit het feit dat het Veertiende Amendement op de Grondwet, dat nog steeds van kracht is, duidelijk stelt dat de ‘geldigheid van de staatsschuld van de Verenigde Staten … niet in twijfel zal worden getrokken’.

Biden werd erop gewezen dat dit hem niet alleen de macht geeft om de schulden van de Amerikaanse overheid te betalen, maar dat het hem als de hoogste uitvoerende macht verplicht om dat te doen, ongeacht wat het Congres over het schuldenplafond heeft aangenomen. Biden weigerde openlijk om die optie te overwegen.

Gedurende zijn hele carrière heeft Biden duidelijk gemaakt dat hij wil ‘samenwerken’ met de Republikeinen over het budget van de Amerikaanse overheid, wat in dit geval neerkomt op de onlangs aangenomen wet over het schuldenplafond.

Toen het akkoord was bereikt en hij het ondertekende, sprak Biden het Amerikaanse volk toe. Hij zei dat de goedkeuring van het akkoord ‘cruciaal’ was, en ‘De enige manier waarop de Amerikaanse democratie kan functioneren is door middel van compromissen en consensus en dat is wat ik heb gedaan als uw president ‒ u weet wel, om een tweepartijen akkoord te smeden waar het mogelijk is en waar het nodig is’.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op ESSF. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.