De Republikeinse Partij is verwikkeld in een grootscheepse politieke campagne om vrouwen het recht op abortus te ontnemen. Omdat abortus momenteel wordt beschermd door de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in de zaak Roe vs Wadet, nemen de Republikeinen al enkele jaren wetten aan om abortussen in staten te beperken. In het afgelopen jaar hebben ze 90 van dergelijke wetten aangenomen en dit jaar hebben ze in 47 staten nog eens 561 wetsvoorstellen ingediend. Vijf staten hebben abortus verboden wanneer er na zes weken zwangerschap een foetale hartslag is, andere staten beperken wie een abortus mag uitvoeren of beperken de abortusklinieken. Sommige zouden abortus helemaal verbieden. Sommige van deze wetsvoorstellen zouden de foetus rechten geven, in-vitrofertilisatie verbieden, of medisch onderzoek stoppen waarbij foetaal weefsel wordt gebruikt.

Texas heeft onlangs een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat personen waar dan ook in Texas iemand kunnen aanklagen die een abortus uitvoert of daarbij helpt, en die een beloning van 10.000 dollar uitlooft aan de persoon die dergelijke informatie verstrekt. Een taxichauffeur kan worden aangeklaagd als hij een vrouw naar een abortuskliniek brengt en de persoon die de chauffeur identificeert, krijgt de beloning van 10.000 dollar.

Dit alles leidt naar het Amerikaanse Hooggerechtshof dat in oktober een zaak zal behandelen over een wet in Mississippi die abortussen na 15 weken verbiedt en die ertoe zou kunnen leiden dat het nu conservatievere hof Roe vs Wade omverwerpt en een einde maakt aan het recht van vrouwen in Amerika op abortus.

Staten die abortussen beperken hebben meestal ook de slechtste staat van dienst wat betreft de bescherming van de gezondheid van vrouwen en zuigelingen, vooral de gezondheid van zwarte vrouwen en baby’s. Mississippi met zijn sterke anti-abortuswet staat op de 50e plaats van de staten wat betreft de bescherming van de gezondheid van vrouwen, zuigelingen en kinderen.

De anti-abortusbeweging staat centraal in de coalitie van de Republikeinse Partij en abortus is het onderwerp dat consequent grote aantallen mensen kan mobiliseren in protestdemonstraties. Witte evangelische kerken, die de drijvende kracht zijn achter de anti-abortusbeweging, vormen ook een kern van de Republikeinse Partij en de meest fervente aanhangers van voormalig president Donald Trump. Maar ook zwarte evangelische kerken en de katholieke kerk zijn tegen abortus. De Republikeinse staten in het Zuiden, Midwesten en Westen met de meest restrictieve abortuswetgeving steunden Trump. Het verzet tegen abortus vormt, net als het verzet tegen LHBTQ-rechten en de steun voor wapenbezit, de kern van de extreem-rechtse culturele agenda.

Roe vs Wade, dat vrouwen het recht op abortus gaf, was een overwinning voor de vrouwenbeweging van het begin van de jaren zeventig. Honderdduizenden vrouwen demonstreerden voor het recht op legale en veilige abortussen, in plaats van onveilige abortussen in achterafstraatjes of gedwongen te worden zelf abortus te plegen. Hoewel Roe alle vrouwen het recht op een legale abortus gaf, verbood het Hyde-amendement dat federale fondsen werden gebruikt om abortussen te steunen, ofschoon veel vrouwen uit de arbeidersklasse en arme vrouwen zich geen abortus konden veroorloven.

Uit een opiniepeiling van vorig jaar bleek dat 47% van de Amerikanen abortus moreel verkeerd vindt, terwijl 44% abortus moreel aanvaardbaar vindt. Wat de wet betreft, steunt 45% van de mannen het recht van vrouwen om te kiezen, terwijl 52% van de vrouwen vindt dat zij dat recht hebben. Witten, zwarten en Hispanics steunen het recht op abortus in bijna gelijke mate.

Vrouwenorganisaties zoals de National Organization for Women en NARAL Pro-Choice America, abortusaanbieders zoals Planned Parenthood, de American Civil Liberties Union (ACLU), de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) en de liberale vleugel van de Democratische Partij steunen allemaal het recht op abortus. Sommige lerarenvakbonden, waar vrouwen de meerderheid van de leden vormen, steunen ook abortusrechten. De Democratische Socialisten van Amerika en groeperingen op uiterst-links steunen het recht van vrouwen op abortus.

Hoewel er een strijd gaande is in de wetgevende lichamen van de staten, in de rechtbanken en in de media, is er nog niet veel van een vrouwenbeweging in de straten, zoals die er was in de jaren zeventig. Hopelijk is het verlies van het recht op abortus niet nodig om er een te creëren.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op NewPolitics. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.