De Democratic Socialists of America (DSA), die nu 70.000 leden claimen, zullen in november 2020 de presidentsverkiezingen ingaan zonder een specifieke kandidaat te steunen. De laatste DSA-conventie stemde ervoor dat als Bernie Sanders niet de kandidaat was, ze niemand zou steunen. De motie houdt echter niet tegen dat DSA-leden als individuen werken voor of stemmen op Biden, en sommigen zullen voor hem campagne voeren, terwijl er van velen verwacht kan worden dat ze voor hem stemmen, ondanks het feit dat er vrijwel geen DSA-leden zijn die hem politiek steunen.

Voor radicaal links, socialisten, anarchisten en antikapitalisten – die minder dan één procent van de bevolking uitmaken – is Biden problematisch. Radicaal links sloot zich aan bij de progressieven in het steunen van senator Bernie Sanders, een liberaal in de New Deal-zaal die als ‘socialist’ tegen de ‘miljardairklasse’ ageerde. Maar sinds Sanders uit de race is gestapt en Biden steunt, hebben velen van uiterst links het gevoel dat ze geen kandidaat meer hebben.

Biden wordt treffend gekarakteriseerd als een neoliberaal. Als wetgever steunde Biden het reactionaire en racistische beleid van Bill Clinton dat het sociale welzijn vermindert en nieuwe strafwetten creëert die de gevangenisstraf van zwarten en Latino’s verhogen. Hij wordt ook geconfronteerd met een beschuldiging van aanranding, hoewel het de steun die hij krijgt niet erg heeft beïnvloed.

Sommigen zeggen dat Biden nu naar links gaat, en ze geven twee redenen aan. Ten eerste hebben Biden en Sanders een gezamenlijke task force opgericht die een politiek programma heeft geschreven, dat op zijn minst retorisch gezien links van de historische standpunten van Biden ligt. Ten tweede kunnen de coronaviruscrisis en de daarmee gepaard gaande economische crisis Biden dwingen tot grootschalige economische overheidsinterventies. Toch heeft het platform van de Democratische Partij zelden een significante invloed gehad op de presidenten zodra ze  verkozen waren. Desalniettemin zullen de meeste mensen ter linkerzijde in november op Biden stemmen.

Buiten DSA zijn er mensen die de Groene Partij steunen, een linkse partij waarvan de kandidaten voor president en vicepresident Howie Hawkins, een gepensioneerde vrachtwagenchauffeur, en Angela Walker, een activiste uit de arbeidersklasse, zijn. De kandidaat van de Groene Partij Ralph Nader haalde met 2.7 percent bij de presidentsverkiezingen in 2000 het hoogste resultaat voor de partij ooit. Hij werd er toen van beschuldigd voormalig vicepresident Al Gore van het presidentschap te hebben gehouden door stemmen van de Democraten af te pakken. In de verkiezing van november 2020 zullen sommigen voor de Groenen stemmen in “veilige staten” waar de Democraten zeker zullen winnen, maar velen zullen terughoudend zijn om voor de Groene Partij te stemmen in betwiste staten. DSA-leden zijn meestal niet echt geïnteresseerd in de Groene Partij, die zij als irrelevant en ineffectief beschouwen.

Dit alles maakt deel uit van een groter debat binnen DSA over de Democratische Partij. Historisch gezien, van de jaren tachtig tot de jaren 2010, steunde DSA in het algemeen de kandidaat van de Democratische Partij. DSA stichter en toenmalige politieke leider Michael Harrington geloofde dat de vakbonden en de zwarte beweging de Democratische Partij konden overnemen en “herschikken”, waardoor deze een socialistische partij werd.

Een nieuwe generatie DSA-leden, mensen van 20, 30 jaar, steunde Bernie Sanders, maar verzette zich tegen de Democratische Partij als geheel. De dominante opvatting binnen DSA vandaag is dat het voor DSA mogelijk is om de kieslijsten van de Democratische Partij te gebruiken om socialistische kandidaten te laten verkiezen of andere progressieve kandidaten te steunen, met als perspectief een toekomstige breuk van de DSA met de Democraten en de vorming van een socialistische partij. Een minderheid wil nu al een socialistische partij oprichten en een deel van de oude garde geeft er de voorkeur aan om de Democraten tot een meer progressieve partij te maken.

Op dit moment, met Sanders uit de race en met Biden als kandidaat, lijkt het debat over de toekomst van de Democratische Partij abstract. Fundamenteel pragmatisch zullen de meeste DSA-leden gewoon op Biden stemmen, werken aan de herverkiezing van Congreslid Alexandria Ocasio Cortez (een linkse Democrate die zichzelf ook als socialiste beschouwt) en andere socialistische of progressieve kandidaten, en hun werk in de sociale bewegingen voortzetten. De kwestie van de opbouw van een socialistische partij wordt uitgesteld. Anderen ter linkerzijde zullen Groen stemmen of de verkiezing laten passeren en verder werken aan de opbouw van de sociale bewegingen.

Dan La Botz is lid van Solidarity en DSA en redacteur van New Politics.