Je kan hieronder het standpunt lezen van onze zusterorganisatie, de Nouveau Parti Anticapitaliste – L’Anticapitaliste (NPA), na de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. De NPA maakt deel uit van het Nouveau Front Populaire, de samenwerking van het gros van de linkerzijde in Frankrijk.

Versterk verenigd en strijdbaar links in Frankrijk en voorkom dat extreemrechts aan de macht komt

De parlementsverkiezingen bevestigen het ontstellende gevaar van extreemrechts, dat historisch hoge scores haalt. Die zijn een combinatie van de ontwikkeling van nationalisme en racisme onder bepaalde delen van de bevolking, de groeiende steun van de heersende klassen voor extreemrechts, doorgegeven door sommige media, en de ineenstorting van rechts (zowel van de Macronie als van traditioneel rechts, Les Républicains). De bevolking is hun beleid beu. Met het mogelijk aan de macht komen van het Rassemblement National (RN) en zijn bondgenoten en aanhangers neemt het gevaar van neofascisme in Frankrijk weer wat toe.

Het goede nieuws van deze verkiezingen is de opleving van links. De hoge scores zijn te danken aan de eenheid van de politieke-, campagnevoerende- en vakbondskrachten, die honderdduizenden mensen mobiliseerden in demonstraties en campagnes. Die eensgezindheid vergeet niet de verantwoordelijkheid voor het liberale beleid van regeringen die beweren links te zijn, van Mitterrand tot Hollande (1)beide voormalige presidenten die lid waren van de Socialistische Partij, François Mitterrand 1981-1995, François Hollande 2012-2017., voor het veroorzaken van de desoriëntatie en de woede van de arbeidersklasse die eronder geleden heeft. Die eenheid is gebaseerd op de dringende noodzaak om het programma van het Nieuwe Volksfront (NFP) uit te voeren.

Maar die eenheid rond het Nieuwe Volksfront is in dit stadium niet sterk genoeg om op te wegen tegen de gevaarlijke druk van extreemrechts, tegen de voortdurend lasterlijke beschuldigingen van antisemitisme en terrorisme, tegen de valse en beledigende symmetrie tussen de ‘extremen’ die door de Macronisten naar voren worden gebracht, maar ook tegen de twijfels die voortkomen uit de opeenstapeling van sociale nederlagen en over de soliditeit van de eenheid ter linkerzijde die beschadigd is door de interne conflicten van de afgelopen weken.

Om extreemrechts terug te dringen en een strijdbaar links naar voren te schuiven, in een situatie van diepe crisis in het kapitalisme, moeten we de eenheid van actie van heel links versterken. Van onder tot boven moeten we samen staan en zij aan zij strijden: demonstreren tegen extreemrechts en ons verdedigen tegen aanvallen van fascistische groepen, ons verzetten tegen asociale, discriminerende of autoritaire maatregelen, tegen politie- en racistisch geweld, tegen seksistisch en seksueel geweld, opkomen voor loonsverhoging en sociale uitkeringen, voor een terugkeer naar volledige pensionering op 60 jaar, voor het tot leven brengen van internationalistische en antikoloniale solidariteit met Palestina, Oekraïne en Kanaky (Nieuw Caledonië – red.) en meer in het algemeen met alle volkeren die het slachtoffer zijn van het Franse imperialisme. Het is door samen te mobiliseren om de machtsverhoudingen te veranderen dat we het leven kunnen veranderen.

De NPA-L’Anticapitaliste roept alle linkse politieke, vakbonds- en gemeenschapsorganisaties op – te beginnen met de politieke krachten die samen het Nieuwe Volksfront vormen – om zo snel mogelijk samen te komen, op lokaal en nationaal niveau, om waar mogelijk gezamenlijke acties te voeren. Vóór en na de verkiezingen, in de stembus en in de strijd, is het versterken van links in actie de manier om het vertrouwen van de arbeidersklasse in hun eigen kracht te herstellen.

In de komende dagen hebben we een volksopstand nodig tegen de gevaarlijke opkomst van extreemrechts en moeten we zo groot mogelijke mobilisaties en straatdemonstraties opbouwen.

Wat betreft de tweede ronde van de parlementsverkiezingen aanstaande zondag weten we dat, wat er ook gebeurt, we een solide blok van sociaal- en politiek links nodig zullen hebben om verzet te bieden. Waar de omstandigheden goed zijn voor deze kandidaten om te winnen, moeten we de stemmen van de eerste ronde ten gunste van het Nieuwe Volksfront en zijn bondgenoten bevestigen en versterken.

De belangrijkste uitdaging van deze tweede ronde is nog steeds voorkomen dat extreemrechts over een paar dagen aan de macht komt. Dat is een essentiële doelstelling voor ons sociale kamp. We weten dat het beleid van rechts, met name het Macronisme dat aan de macht is, in grote mate het pad voor het RN heeft geëffend, door sommige van zijn maatregelen over te nemen en het te helpen legitimiteit te geven, terwijl grote delen van links steeds meer worden aangevallen. Tussen twee gevaren moeten we echter eerst alles in het werk stellen om het grootste en meest directe gevaar uit de weg te ruimen.

Aanstaande zondag is het, met het oog op de directe belangen van mensen met een migrantenachtergrond, van de hele arbeiderswereld, van de verdediging van rechten en openbare vrijheden, absoluut noodzakelijk om het RN, zijn bondgenoten en zijn aanhangers te verslaan, bij voorkeur met ‘goed’ links.

Na de tweede ronde moet de kern van deze campagne, met een verenigd en strijdbaar links, worden voortgezet: een programma bevestigen voor een breuk met het verleden, de mobilisaties voeden en koesteren die meer dan ooit nodig zijn, zoveel mogelijk mensen in staat stellen om ook na deze verkiezingen georganiseerd te blijven, een voorwaarde om een echt strijdend links nieuw leven in te blazen.

In die context hebben het Nieuwe Volksfront en alle bij deze strijd betrokken organisaties, vakbonden en verenigingen, een enorme verantwoordelijkheid in de komende periode: om zo breed mogelijke verenigde collectieven en mobilisaties op te bouwen tegenover extreemrechts en het Macronisme (als het deze verkiezingen overleeft), om de aspiraties van de arbeidersklasse over te brengen en de maatregelen in het NFP-programma op te leggen. In de stembus en op straat, versla het RN, ga de strijd aan voor sociale vooruitgang, voor de planeet, voor een andere samenleving!

Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.

Voetnoten

Voetnoten
1 beide voormalige presidenten die lid waren van de Socialistische Partij, François Mitterrand 1981-1995, François Hollande 2012-2017.