Op zaterdag 17 augustus heeft de woordvoerder van de Palestijnse Autoriteit, Louai Irzeqat, een verklaring afgelegd over de activiteiten van LGBTQ groep alQaws op de Westelijke Jordaanoever. Deze allereerste verklaring over alQaws stelde dat de PA-politie elk evenement dat door alQaws georganiseerd of gehouden wordt voor gender- en seksuele diversiteit in de Palestijnse samenleving zou verbieden.

De politie stelde dat het in strijd is met de ’traditionele Palestijnse waarden’ en beschuldigde ons ervan ‘buitenlandse agenten’ te zijn. De verklaring ging verder door burgers op te roepen om te klagen over ‘verdachte’ activiteiten en alQaws medewerkers en activisten aan te geven.

Deze verklaring komt een week nadat alQaws een breed gepubliceerde discussie-bijeenkomst hield in Nablus en drie weken nadat vorige maand de Palestijnse tiener-queer werd neergestoken en alQaws er vervolgens activiteiten omheen organiseerde. Voorafgaand aan de verklaring van Irzeqat was er een golf van ongekende aanvallen door tientallen mensen die berichten naar de sociale mediaplatforms van alQaws stuurden. Ze waren boos over de aankondiging van onze bijeenkomst in Nablus, dat als een heilige ’traditionele’ Palestijnse stad wordt beschouwd. In deze haatdragende boodschappen en berichten werd met geweld en vervolging gedreigd, leugens over alQaws en onze activiteiten verspreid, evenals mythen over LGBTQ-mensen in het algemeen.

alQaws veroordeelt het gebruik van vervolging, intimidatie en dreigementen met arrestatie, zowel door de politie als door leden van de samenleving. We zijn altijd open en toegankelijk geweest over ons werk, door het onderhouden van een actieve website, de aanwezigheid op sociale media en betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld. We hebben echter nog nooit eerder zulke grote bedreigingen ontvangen. Deze reactie maakt de weg vrij voor het tot bloei komen van onethische mediapraktijken door het aannemen en stimuleren van een gewelddadig discours dat aan kracht en legitimiteit wint op sociale media.

Wij zijn van mening dat de politie en de Palestijnse samenleving in het algemeen zich moeten richten op het bestrijden van de bezetting en andere vormen van geweld die het gevoelige verband van onze samenleving en waarden verscheuren, in plaats van activisten te vervolgen die onvermoeibaar werken aan het beëindigen van alle vormen van geweld.

Deze recente terugslag is een directe reactie op het afnemen van de maatschappelijke ontkenning van het bestaan van LGBTQ Palestijnen! De afgelopen weken hebben alQaws en LGBTQ Palestijnen te maken gehad met een ongekende hoeveelheid geweld en opruiing, die de laatste paar dagen is geëscaleerd. Het is echter duidelijk dat deze reactie het antwoord is op ruim twintig jaar veldwerk en de strategische focus van AlQaws in de afgelopen jaren om de ontkenning van de samenleving aan te vechten door middel van diverse professionele en maatschappelijke initiatieven aan de basis.

Het harde optreden tegen de strijd voor seksuele- en genderbevrijding is niet nieuw. Door de hele moderne geschiedenis heen heeft het gediend als een krachtig wapen van  onderdrukkende regimes en overheden. Helaas zijn de verklaring van de PA en de daarop volgende reacties van het publiek een goed uitgekiende tactiek in het spel van politiek gewin en rookgordijnen, die niet beperkt is tot de Palestijnse Autoriteit of tot deze specifieke gebeurtenis.

Terwijl we geconfronteerd worden met een storm aan aanvallen en geweld, willen we de liefde en waardering van onze vele aanhangers en bondgenoten benadrukken. Vooral degenen die het geweld en de vervolging in het openbaar hebben afgewezen en actief stelling hebben genomen ter ondersteuning van alQaws en LGBTQ Palestijnen. Onze bondgenoten hebben de afgelopen maand publiekelijk gepleit voor de bestrijding van sociaal geweld en hebben een duidelijk standpunt ingenomen voor de steun aan de LGBTQ mensen in Palestina.

De verklaring van de politie die de activiteiten van alQaws op de Westelijke Jordaanoever verbiedt en oproept tot de vervolging van ons team is onaanvaardbaar. Bovendien is de beschuldiging, dat alQaws een ‘verdachte entiteit’ is die zich inzet voor het uiteenvallen van de Palestijnse samenleving, ongegrond en volstrekt onwaar. Daarom verzoeken wij de politie en haar woordvoerder, Irzeqat, zich op de hoogte te stellen van  het werk van alQaws en de waarden die daaraan ten grondslag liggen.

Wij zijn een Palestijnse anti-koloniale organisatie die sinds 2001 in heel historisch Palestina werkt en patriarchale, kapitalistische en koloniale onderdrukking bestrijdt. We hebben samengewerkt met tientallen andere Palestijnse maatschappelijke organisaties om programma’s en ruimtes te creëren om gender- en seksuele diversiteitskwesties te bespreken. Al twee decennia lang heeft alQaws onvermoeibaar gewerkt om het geweld van de Israëlische bezetting en het sociale geweld tegen LGBTQ Palestijnen te bestrijden als onderdeel van onze visie op een bevrijd Palestina. We zullen dit blijven doen ondanks koloniale barrières en dreigementen van vervolging, in de hoop de discussie over seksuele- en genderdiversiteit uit te breiden.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de facebook pagina van alQaws. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.

 

Vijf manieren om Palestijnse queers te ondersteunen

Op 18 augustus publiceerde de Palestijnse politie een officiële verklaring waarin de activiteiten van alQaws voor seksuele- en genderdiversiteit in de Palestijnse samenleving werden verboden. De aankondiging volgde op een ongekende aanval op alQaws in de sociale media. De verklaring stimuleert het aanzetten tot het bestrijden van alQaws – en LGBTQ Palestijnen – door leden van de samenleving aan te moedigen om verslag uit te brengen over de activiteiten van alQaws.

alQaws heeft sindsdien de angstzaaierij door de Palestijnse autoriteiten aan de kaak gesteld en kritiek geuit op de pogingen om de organisatie weg te zetten als een ‘buitenlandse agent’. alQaws en haar leden en activisten zijn een integraal onderdeel van de Palestijnse samenleving die zich inzet voor zowel steun aan LGBTQ groepen in de Palestijnse maatschappij als voor vrijheid zonder Israëlische bezetting en kolonisatie. alQaws heeft het verbod op haar activiteiten niet geaccepteerd en heeft aangegeven dat ze haar werk om patriarchaat, kolonialisme en homofobie in het historische Palestina te bestrijden, zal voortzetten.

We zijn overweldigd door de steun die we in heel Palestina en daarbuiten hebben gekregen. Het is belangrijk voor ons om vijf manieren aan te geven waarop een bericht of post meer steun kan geven aan Palestijnse homo’s en alQaws:

1) Probeer Palestijnse LGBTQ mensen in het bericht het woord te geven.

Er wordt voortdurend over ons gesproken, maar onze stemmen worden zelden gehoord. Als je rapporteert over zaken die betrekking hebben op LGBTQ Palestijnen, vraag u dan af: wie is de stem van de LGBTQ Palestijnen in dit verhaal? Als het verslag de stemmen van LGBTQ Palestijnen niet centraal stelt, dan kunnen uw acties tot meer schade leiden, zelfs als het uw bedoeling is om te helpen. Kom met ons praten en luister naar ons perspectief. Kopieer en plak niet simpelweg vertaalde stukken uit de Hebreeuwse/Israëlische media om ons verhaal te vertellen. We geven als activisten en medewerkers van alQaws altijd onze namen wanneer we geïnterviewd worden, dus als je een artikel/post leest met een geclaimd citaat van ons zonder naamsvermelding, dan moet je weten dat het niet van ons is.

2) Besef dat kolonialisme, patriarchaat en homofobie allemaal met elkaar verbonden vormen van onderdrukking zijn.

Door incidenten van homofobie in de Palestijnse samenleving aan te wijzen, wordt voorbijgegaan aan de complexiteit van de Israëlische kolonisatie en militaire bezetting, die een bijdrage leveren aan de onderdrukking van de Palestijnse LGBTQ. Wij zien de Israëlische bezetting van ons land en onze lichamen als verbonden met en een versterking van de diverse vormen van onderdrukking die in elke samenleving over de hele wereld worden ervaren.

alQaws gelooft dat de manier om homofobie in Palestina echt tegen te gaan is door de bredere politieke context te begrijpen en toe te passen in elke vorm van solidariteitsactiviteiten. Wij vragen u de onderdrukking van de Palestijnse LGBTQ te plaatsen in de bredere context van de Israëlische bezetting, het kolonialisme, het patriarchaat en de homofobie in het algemeen.

3) Blijf uit de buurt van pinkwashing [het promoten van LGBTQ met een nationalistische agenda].

De voortdurende vervelende stijlfiguur van het presenteren van Palestijnen als inherent onderdrukkend en Israël als een liberale staat die LGBTQ-rechten beschermt, is contraproductief en feitelijk ongegrond. Israël is een koloniale staat die geen rechten biedt aan Palestijnen, al dan niet queer. Onze strijd als queer Palestijnen is evenzeer gericht tegen het Israëlische kolonialisme als tegen homofobie en patriarchaat in Palestina. Israël gebruikt een pinkwashtactiek om te liegen over het ‘redden’ van LGBTQ Palestijnen uit hun samenleving.

Wij vragen u weg te blijven van deze leugens die opzettelijk gebruikt worden om hun kolonisatie van Palestina te rechtvaardigen. alQaws en onze bondgenoten in Palestina zullen onze boodschap blijven uitdragen en bescherming en een politiek thuis bieden aan LGBTQ Palestijnen. Israëlische LGBTQ groepen hebben niets te zeggen over wat er gedaan zou moeten worden om patriarchaat en homofobie in Palestina te bestrijden, inclusief de hierboven gemelde aansporingen van de Palestijnse politie.

4) Begrijp onze betrokkenheid bij de organisatie van onze lokale gemeenschap.

AlQaws is sinds 2001 in het historische Palestina actief om de Palestijnse samenleving te informeren over seksuele- en genderdiversiteit. Wij zijn een klein team van toegewijde activisten die geloven dat verandering voortkomt uit het werken binnen onze lokale situatie. We steken dagelijks enorme en strategische inspanningen in onze lokale belangenbehartiging die we in Palestina organiseren. Daarom , geven we, vooral in een dergelijke crisis, prioriteit aan het verstrekken van onderwijs en veiligheid aan onze gemeenschappen. Wees geduldig als we moeten reageren op uw mediavragen.

5) Steun ons werk en onze visie.

Wij geloven in de kracht van mensen om sociale verandering mogelijk te maken. Enkele praktische manieren waarop u onze visie op verandering kunt helpen is door uzelf en uw netwerken te informeren over het werk dat we bij alQaws doen. Volg ons op sociale media, deel onze bronnen, praat met uw vrienden en familie over het belang van het opkomen tegen onverdraagzaamheid jegens LGBTQ mensen en zorg ervoor dat uw visie op bevrijding en vrijheid in Palestina ons allen omvat.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op International Viewpoint. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.