In 2012 kreeg de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede, misschien de hoogste onderscheiding voor bewezen diensten aan de mensheid die men op aarde kan verwachten. Maar het is nog iets anders om door buitenaardse, ja, hemelse instanties opgenomen te worden in de nauwe kring van heiligverklaarden. De toekenning van dat aureool is weer een stap dichter bij zijn verwerkelijking voor Robert Schuman (1886-1963), een van de ‘vaders van Europa’, die in 1950 als Frans minister van Buitenlandse Zaken en op aanwijzing van zijn kabinetschef Jean Monnet de aanzet gaf tot de ‘Europese eenmaking’.

Inderdaad, volgens kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Heiligverklaringen, is er belangrijke vooruitgang geboekt in het proces voor de zalig- en later mogelijke heiligverklaring van Schuman.

We mogen niet op de zaken vooruitlopen, maar kan men zich voorstellen wat het voor ons, Europeanen, zou betekenen als er in het vlakbij het Brusselse Schumanplein gelegen Berlaymontgebouw (zo genoemd naar het katholiek klooster dat er vroeger stond) ook een crypte gewijd aan de heilige Schuman kon opgericht worden? Zou dat aan de Europese Volkspartij geen absolute meerderheid bezorgen in Raad en Parlement, zodat eens en voor altijd de laatste sporen van oppositie konden uitgewist worden?

Nee, we mogen niet vooruitlopen, want alvorens er van heiligverklaring kan sprake zijn is er het stadium van de zaligverkaring, en daarvoor is geen omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in de Congregatie nodig, maar een wonder (en een tweede voor de heiligverklaring). Een wonder is  een “indrukwekkende en rationeel onverklaarbare gebeurtenis”. In de Europese context zou als wonder kunnen erkend worden dat er een vennootschapsbelasting van 50% wordt ingevoerd, of dat de EU niet langer de eis boycot van  een bindend VN-verdrag tegen de schending van mensenrechten door ondernemingen , dat kernwapens op het grondgebied worden verboden of zelfs maar dat de militaire budgetten worden gehalveerd en er een actieve vredespolitiek wordt gevoerd. Zulks zou een krachtig signaal uit de hemel zijn dat Schuman zijn volgelingen heeft gecontacteerd. Afwachten!

Herman Michiel is actief in Ander Europa. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.