Op zondag 28 november organiseert het platform Mirabal opnieuw een nationale manifestatie tegen geweld tegen vrouwen. Je kan alle informatie over deze betoging hier vinden:  Stop geweld tegen vrouwen.

Voer mee actie met Feminisme Yeah en SAP – Antikapitalisten tegen geweld op vrouwen en LGBTQI mensen

Stap tijdens de manifestatie mee in het antikapitalistisch en feministisch blok van Feminisme Yeah en SAP – Antikapitalisten. We spreken af voor het Centraal Station in Brussel om 12u. Bezoek onze stand in het standendorp tegen geweld op vrouwen. Vertrek van de betoging om 13u.

Seksistisch en seksueel geweld: het gaat ons allen aan

Geweld tegen vrouwen gaat zowel over seksistische pesterijen, vernederingen, beledigingen, slagen, aanrakingen, verkrachting en vrouwenmoord. Al die soorten geweld zijn met elkaar verbonden. Men vindt ze overal en altijd: in het gezin, onder vrienden, in seksuele en andere relaties, op school, op het werk, in de publieke ruimte enz.  De covid 19-pandemie en het slechte beheer ervan heeft bestaande ongelijkheid verscherpt met directe gevolgen voor de meest kwetsbaren waaronder de vrouwen.

Wij eisen de straat op! Er bestaan teksten en wetten rond geweld op vrouwen maar ze worden niet toegepast of ze houden geen rekening met de realiteit waarin de betrokken personen leven. Een voorbeeld: in de discussie over hoederecht van de kinderen bij een echtscheiding wordt te weinig rekening gehouden met het risico op van geweld tegen de vrouw.

België heeft de Conventie van Istanboel in 2016 getekend. In die Conventie wil men preventief handelen tegen alle vormen van huishoudelijk geweld tegen vrouwen. België wordt ook verplicht de tekst van die Conventie in de praktijk om te zetten, maar daar komt concreet weinig van in huis. De weinige middelen die werden vrijgemaakt voor bescherming en ondersteuning worden pas na de feiten ingezet. Van preventie, alles wat het geweld bij de wortel aanpakt, is nauwelijks sprake.

Vandaag nemen vrouwen meer en meer het woord en komen ze op straat. We klagen het seksisme aan in onze cultuur, op het werk en het sociaal leven. We zijn vastbesloten de druk te blijven opvoeren en zijn niet meer tevreden met politieke schijnbeloften. Wij denken dat het belangrijk is collectieve zelfverdediging uit te bouwen van alle onderdrukte personen, op straat en overal waar dat nodig is. We moeten ons organiseren tegen een patriarchaal, kapitalistisch, racistisch en LGBTQI-foob systeem met alle vormen van geweld die daarmee gepaard gaan. Vervoeg onze rangen!

Wij ondertekenden het platform van Mirabal dat je hier kan vinden.

Feminisme Yeah is de vrouwengroep van SAP-Antikapitalisten. Meer info over onze activiteiten en ideeën kan je vinden op de Facebook-pagina van Feminisme Yeah.