Israël is een belangrijke internationale wederverkoper van militaire technologie en strategie. Uit gegevens van SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) van tussen 2015 en 2019 blijkt dat Israël de achtste wapenexporteur ter wereld was en dat zijn wereldwijde verkoop in die periode met 77% steeg (Verenigde Staten +23%, Rusland -18%, Canada +33%). Jeff Halper schrijft in zijn kritische onderzoek naar geavanceerde militaire wapens van Israël, dat Israël ‘het goed doet’ vanwege zijn onmisbare specialisatie in de wereld van wapens, strategie en bewaking.

Het wereldwijde bereik van Israël omvat nu de militarisering van de politie met de verkoop van bewakingstechnologie, wapens en strategieën voor de beheersing van mensenmassa’s en oproer. Gaza is een laboratorium en een etalage voor ‘in de strijd beproefde’ wapens en methoden van Israël om zeer geconcentreerde burgerbevolkingen onder controle te houden, in een tijd waarin de wereldbevolking steeds meer verstedelijkt en in sloppenwijken geconcentreerd raakt. Het ‘Army Corps of Engineers’ van de VS bouwde het ‘Urban Warfare Training Center’ in de Negev woestijn, waar de Verenigde Staten en Israël trainen voor aanvallen op dichtbevolkte gebieden. Israëlische perimeter verdedigingstechnologieën en -strategieën worden toegepast op financiële hubs, regeringsdistricten en vergadercentra, ambassades en brandstofdepots over de hele wereld.

De nooit eindigende oorlog tegen het terrorisme is een politieke en economische goudmijn voor Israël, die leidt tot bilaterale en multilaterale overeenkomsten – op het gebied van wetenschap, technologie, defensie en veiligheid – en tot industriële samenwerkingsverbanden met en investeringen van grote fabrikanten van wapens, veiligheids- en surveillancesystemen. De Israëlische praktijk om een totale oorlog tegen Gaza te voeren, dat wil zeggen tegen de sterk geconcentreerde burgerbevolking van Gaza, dient als laboratorium en etalage voor Israëls bewapeningsindustrie en militaire handel.

Het wereldwijde bereik van Israël omvat ook grenscontroles, bewaking, toezicht en migratiecontrole. Aan het einde van de Koude Oorlog waren er 15 ommuurde grenzen in de wereld; nu zijn dat er 77. Veel recente ommuurde grenzen zijn uitgerust met van Israël gekochte beveiligings- en pacificatietechnologie. Het komt steeds vaker voor dat vluchtelingen met behulp van deze technologie worden gecontroleerd en tegengehouden, lang voordat ze de grensovergangen bereiken. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft berekend dat half 2020 een ongekend aantal van 80 miljoen mensen onder dwang ontheemd was, een aantal dat in de afgelopen tien jaar is verdubbeld.

Nucleaire wapens

Israël voert een beleid van geheimhouding en dubbelzinnigheid met betrekking tot zijn kernwapens. Israël heeft het Non-Proliferatieverdrag nooit ondertekend. Daarom wordt Israël, in tegenstelling tot Iran en Irak, niet geïnspecteerd of gecontroleerd door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). Aan de officiële internationale bijeenkomsten die bedoeld zijn om een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten in te stellen, nemen alle Arabische landen deel, maar Israël niet, het enige land in het Midden-Oosten met kernwapens.

Volgens de huidige schattingen bezit Israël tussen de 100 en 300 kernkoppen, inzetbaar te land, in de lucht of op zee. De Israëlische Jericho I, II en III langeafstandsraketten hebben een nucleaire capaciteit en een bereik tot 7 à 8000 km.

Momenteel zijn de Israëlische kernwapens gericht op Iran. Ondanks het gebrek aan bewijs hebben de Israëlische leiders sinds het einde van de Koude Oorlog herhaaldelijk het Israëlische publiek, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties gewaarschuwd dat Iran op het punt staat kernwapens te produceren. De herhaalde waarschuwing van Israël dat ‘alle opties op tafel liggen’ is in strijd met een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat zelfs het dreigen met het gebruik van kernwapens een schending van het internationale recht is. Israëls moorden op Iraanse kernwetenschappers, het meest recent in november 2020, kunnen ook in verband worden gebracht met de militaire strategie van Israël in Gaza en Libanon, waarbij Israël ontvoeringen en moorden gebruikt om een reactie uit te lokken Om vervolgens een massale vergeldingsaanval te lanceren onder het mom van zelfverdediging – alsof Israël het slachtoffer is.

Israël en alle NAVO-landen hebben tot dusver geweigerd het Verdrag inzake het verbod op kernwapens, dat op 22 januari 2021 in werking trad, te ondertekenen.

Dit artikel is een uittreksel van een langere tekst die oorspronkelijk op Socialist Project verscheen. Nederlandse vertaling; redactie Grenzeloos.