In Afganistan proberen ook progressieve en democratische krachten hun stem te laten horen. Wij bieden hen graag een forum Hieronder kan je alvast een interview lezen met een lid van de Solidariteitspartij van Afghanistan (SPA) over de situatie in het land na de machtsovername door de Taliban. De SPA is een linkse partij die opkomt voor een democratisch en  seculier Afghanistan en voor vrouwenrechten. De partij heeft zich steeds verzet tegen de bezetting door de VS en NATO.

De inmenging van het Westen heeft de rampspoed in Afghanistan veroorzaakt

Pip Hinman van GreenLeft sprak met Shayaan, een lid van de Solidariteitspartij van Afghanistan.

Pip Hinman: Het Westen bezette Afghanistan bijna 20 jaar geleden in de veronderstelling dat ze de terroristen zouden stoppen en democratie zouden brengen. Nu ze weg zijn, hebben de Taliban de macht overgenomen. Hoe is het zover kunnen komen?

Shayaan: Op 7 oktober 2001 begon de regering van de Verenigde Staten samen met haar andere misdadige NAVO-partners Afghanistan aan te vallen en bommen op ons volk te gooien, onder het mom van het brengen van democratie, vrouwenrechten en het bestrijden van terrorisme.

Maar, zoals te verwachten van een imperialistisch land, deed de Amerikaanse regering dat niet. In plaats daarvan installeerde ze opnieuw de woestelingen van de Noordelijke Alliantie, die talloze oorlogsmisdaden hadden en hebben begaan en deed hen voorkomen als democratische figuren om haar marionettenregering te vestigen.

Deze regering gaf officiële functies aan de voorlopers van de huidige terroristen, zoals Abdul Rasul Sayyaf [een voormalige mujahideen-commandant die tegen de regering van de Democratische Volkspartij van Afghanistan streed] en Burhānuddīn Rabbānī [president van Afghanistan van 1992-2001].

Ze liet de islamitische fundamentalisten hun religieuze scholen (madrassa’s) runnen, om nieuwe terroristen voort te brengen en stond fanatieke internationale islamitische organisaties, zoals Hezb-ul-Tahrir en Jamiat Eslah, toe om openlijk in het land te werken.

De marionettenregering heeft enkele vrouwen in de regering en in het parlement geïnstalleerd om de zogenaamde vrijheid van Afghaanse vrouwen onder de aandacht te brengen. Maar het waren een stelletje gehuurde monden om propaganda te maken ten gunste van het vuile beleid van de VS in Afghanistan.

De Afghaanse regering bestaat uit oorlogsmisdadigers, fundamentalisten, krijgsheren, gangsters, maffia, drugshandelaars en corrupte mensen. Wij hebben hen nooit vertrouwd. Aan de andere kant speelde de regering van de VS een kat-en-muisspel met de Taliban. Dus, op een of andere manier was het meeste van het huidige scenario van tevoren geschreven.

De Amerikaanse president zegt nu dat ‘zijn’ troepen niet zullen blijven omdat ‘Afghanen voor hun eigen land moeten vechten’. Hoe reageert u hierop?

Het Afghaanse volk heeft de Amerikaanse troepen en andere bezetters niet binnengelaten. Ze vielen ons land aan om de zonen van gisteren omver te werpen, die ze tijdens de Koude Oorlog hadden gecreëerd. Dit was niet onze oorlog, maar ons land werd wel degelijk als slagveld gebruikt. De VS wilden Afghanistan gebruiken als springplank tegen China, Rusland en Iran.

De SPA heeft altijd bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van buitenlandse troepen omdat die het fundamentalisme en terrorisme steunden of versterkten.

De regering van de VS heeft tijdens de Koude Oorlog in Afghanistan het virus van het fundamentalisme gecreëerd; ze heeft ons land veranderd in een centrum voor terrorisme. De echte slachtoffers zijn onze onschuldige mensen.

Is Afghanistan de plaats geworden waar de grote mogendheden hun proxy-oorlogen voeren? Hoe zal dit nu uitpakken?

Ja, Afghanistan is het slagveld geworden van verschillende rivaliserende landen. De VS vechten een oorlog uit tegen China, Rusland en Iran. Pakistan en India vechten hier hun oorlog uit. Saudi-Arabië en Iran hebben ook hun proxy-troepen die hier vechten.

Deze proxy-oorlogen zullen verder escaleren. Ze zullen doorgaan, want er is hier al bijna 40 jaar oorlog; onze economie is gebaseerd op oorlog. Ze hebben onze mensen, vooral de jeugd, werkloos en zonder baan gehouden, zodat ze gemakkelijk gerekruteerd kunnen worden voor strijdende partijen om de proxy-oorlogen uit te vechten.

Hoe denkt u dat een Talibanregering eruit zal zien? Zal die anders zijn dan de vorige keer dat ze aan de macht waren?

De Taliban doen alsof ze veranderd zijn, zodat ze erkend kunnen worden door de regeringen over de hele wereld. Ze zijn ook nieuw in de steden, dus willen ze de harten van de stadsbewoners winnen. Maar zodra ze hun regering vormen en de steden in hun greep hebben, zullen ze hun wreedheid hervatten.

We mogen de zelfmoordaanslagen en explosies van de afgelopen jaren niet vergeten, hun dodelijke aanvallen op de universiteit van Kabul, op religieuze centra en scholen, hun ontvoeringen van burgers en hun onthoofdingen van burgers. Er is niets veranderd!

Velen dringen erop aan dat Australië vluchtelingen hier een permanent verblijfsrecht geeft en zijn humanitaire opvang openstelt. Wat zouden we anders moeten eisen? Hoe kunnen we de oorlogsmisdadigers voor het gerecht brengen?

De westerse regeringen zijn de hoofdoorzaak van deze rampen. Een permanente verblijfsvergunning geven aan zelfs duizenden Afghanen is niet de oplossing omdat het niet het leven van alle Afghanen zal veranderen.

Deze regeringen moeten ophouden zich met Afghanistan te bemoeien en hun steun aan de Afghaanse oorlogsmisdadigers en fundamentalisten stopzetten. Het Internationaal Gerechtshof zou arrestatiebevelen moeten uitvaardigen tegen Afghaanse oorlogsmisdadigers.

Dit interview verscheen oorspronkelijk op GreenLeft. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.