De Europese Commissie klasseerde op 14 mei Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, in de derde categorie voor wat betreft het risico dat er van uitgaat voor werknemers. Er mocht redelijkerwijze verondersteld worden dat Covid-19 bij de hoogste, vierde risicogroep zou gerekend worden omdat er nog geen vaccin tegen bestaat.

Maar neen, de Commissie liet zich voorlichten door de gepaste experten, onder andere van de Wereldhandelsorganisatie, om te besluiten dat het virus weliswaar een ernstig risico betekent voor werknemers, maar dat het tot een categorie behoort “waarvoor er gewoonlijk wel een effectieve behandeling bestaat”.

In een (ondermaatse) reactie drukt het Europees Vakverbond zijn spijt uit over deze houding, en vreest dat ze in het nadeel van de werknemers zal uitdraaien…

De houding van de Europese Commissie laat voorzien dat ook de lidstaten (Raad van ministers) en het Europees Parlement dit standpunt zullen overnemen zodat het goedgekeurd wordt. Of zijn er misschien genoeg europarlementariërs die enige waarde hechten aan het welzijn van de werkende bevolking?

Herman Michiel is actief in Ander Europa. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.