Farook Tariq is een bekende Pakistaanse revolutionaire socialist en mensenrechtenactivist, lid van de 4e Internationale. Hij geeft zijn eerste kijk op de machtsovername door de Taliban en de balans van 20 jaar bezetting van Afghanistan door de VS en haar bondgenoten.

De Taliban-overwinning is geen teken van vrede

Het is nu duidelijk dat het VS-imperialisme al zijn menselijke en financiële investeringen in Afghanistan verloren heeft. De Taliban hebben Afghanistan bijna zonder slag of stoot ingenomen. Wat de laatste 20 jaar in Afghanistan is uitgegeven in naam van ontwikkeling, ‘democratie’ en opleiding van de strijdkrachten was ongekend in de geschiedenis van de wereld.

Volgens het ‘Cost of War Project’ hebben de Verenigde Staten 1.900 miljard euro in Afghanistan gestoken. Met dit geld had overal ter wereld basisonderwijs en -gezondheidszorg kunnen worden verstrekt. Volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie uit 2020 hebben de Verenigde Staten 696,5 miljard euro uitgegeven aan oorlogskosten.  Ondanks al deze inspanningen hebben de Amerikanen zich overhaast uit Afghanistan teruggetrokken en is de regering van Ashraf Ghani gevallen, wat betekent dat alle Amerikaanse investeringen nu worden overgedragen aan de Taliban, zonder dat er ook maar één kogel is afgevuurd.

Het aantal slachtoffers in deze oorlog kan worden geschat aan de hand van het feit dat tot april 2021 47.235 burgers, 72 journalisten en 444 hulpverleners om het leven waren gekomen. Ook 66.000 Afghaanse soldaten zijn het slachtoffer geworden.

De Verenigde Staten verloren 2.442 manschappen en er raakten 20.666 soldaten gewond. Daarnaast werden 3.800 particuliere beveiligers gedood. Militairen uit 40 landen namen deel aan de strijdkrachten van de NAVO in Afghanistan. Van hen werden er 1.144 gedood.

Het aantal mensen dat zijn toevlucht buiten het land heeft gezocht bedraagt 2,7 miljoen, terwijl 4 miljoen mensen in eigen land ontheemd zijn geraakt. Het VS-imperialisme heeft kwistig geleend om deze oorlog te financieren. Het betaalde alleen al aan rente naar schatting 457,5 miljard euro. Daarnaast heeft de VS 252,7 miljard euro uitgegeven aan medische en andere uitgaven voor terugkerende gevechtstroepen.

75 miljard euro werd besteed aan de opleiding van de 300.000 Afghaanse soldaten die zich zonder slag of stoot overgaven en 30,7 miljard euro werd besteed aan wederopbouwprojecten zoals dammen, wegen, enzovoort. 7,7 miljard euro werd uitgegeven als compensatie opdat de Afghanen geen papaver zouden telen en geen heroïne zouden verkopen.

De Amerikanen dachten dat ontwikkeling de Afghanen zou overhalen niet de kant van de Taliban te kiezen. Maar dat is niet gebeurd (hoewel de populariteit van de Taliban ook twijfelachtig is) en de armoede is er ook niet mee uitgeroeid. Op dit moment bedraagt de werkloosheid in Afghanistan 25 procent en de armoede 47 procent. Dit zijn schattingen van de Wereldbank.

Er is enige menselijke vooruitgang geboekt. Zo is de gemiddelde leeftijd gestegen van 56 naar 64 jaar en is het aantal kinderen dat voor het vijfde levensjaar sterft gehalveerd. De geletterdheid is gestegen van 8% naar 43% en 89% heeft toegang tot veilig drinkwater in de steden. Voorheen was dat slechts 16%.

Nu zal alles wat de Amerikanen hebben uitgegeven in handen vallen van de Taliban. Afghaanse soldaten laten hun wapens achter en vluchten, die wapens zijn in handen gevallen van de Taliban. De Taliban bezetten niet langer het Afghanistan van 1996, maar het Afghanistan van 2021, waarin triljoenen dollars zijn geïnvesteerd.

Deze nederlaag van de Amerikanen is niet te vergelijken met de terugtrekking van de Sovjet-Unie uit Afghanistan na de akkoorden van Genève van 1986. De door de USSR getrainde troepen en manschappen overleefden nog 3 jaar na hun vertrek in de regering. Nu zijn Ashraf Ghani & Co. binnen enkele dagen gevallen toen het Taliban-offensief begon na de terugtrekking van de Amerikaanse en NAVO-strijdkrachten.

De historische les van Afghanistan is dat strijdkrachten die door de directe militaire interventie van buitenlandse troepen zijn gecreëerd, het land niet kunnen verdedigen.

Het verblijf van de Sovjettroepen duurde 10 jaar en mislukte. De Amerikaanse en NAVO-strijdkrachten bleven 20 jaar lang in Afghanistan gestationeerd, terwijl het door hen getrainde Afghaanse leger zonder slag of stoot uiteenviel.

De reden is duidelijk: het Afghaanse volk en de soldaten hadden geen ideologische basis om te vechten.

Ashraf Ghani & Co. waren betrokken bij mega-corruptie. De kloof tussen de klassen was scherp. Afghanen vochten niet voor de Amerikanen, hoe konden ze vechten voor hun agenten.

Ashraf Ghani & Co. vertegenwoordigen de ergste vorm van kapitalisme. De Taliban wisten, ondanks al hun wreedheid, religie handig uit te buiten. Ze hadden een idee van een religieuze staat. Ashraf Ghani heeft nooit duidelijk kunnen maken welke staat hij wilde.

De overwinning van de Taliban is slecht nieuws voor de progressieven in de wereld. Kritiek op Amerikaanse agenten is niet bedoeld als steun aan de Taliban. Het verzet tegen beide zal blijven bestaan. Alleen de overwinning van een werkelijk democratische socialistische ideologie kan het toekomstige bloedvergieten in Afghanistan stoppen.

De overwinning van de Taliban is geen teken van vrede maar een boodschap van eeuwigdurende burgeroorlog. De vestiging van nog een religieuze fanatieke staat in Zuid-Azië zal het religieus sektarisme in de gehele regio bevorderen en de anti-vrede maatregelen zullen worden voortgezet.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Europe Solidaire Sans Frontières. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.