De Europese Unie weigert, samen met de rest van de Westerse wereld, in te gaan op de vraag van armere landen van het Zuiden, daarin gesteund door gezondheidsorganisaties, experten, burgerbewegingen, ook een aantal europarlementsleden, om het patentrecht op coronavaccins tijdelijk op te heffen.  Mooie woorden van Commissievoorzitter  von der Leyen ten spijt (“Niemand is veilig tot we allen veilig zijn”, “Om corona te overwinnen moeten vaccins alle hoeken van de planeet bereiken, en zo vlug mogelijk”) zijn de winsten van Big Pharma een grotere bekommernis van de Europese autoriteiten dan het welzijn van de wereldbevolking. Maar de Commissie heeft haar antwoord klaar: wij zijn bij de belangrijkste donors van COVAX, het initiatief dat wereldwijde toegang vaccins zal garanderen, ook voor lage- en middeninkomenslanden!”

COVAX ontstond in kringen van het Wereld Economisch Forum (Davos), de Bill & Melinda Gates Foundation en kreeg steun van de  (op droog zaad zittende) WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Nu zou men kunnen zeggen: of de kat grijs of zwart is doet er niet toe, als ze maar muizen vangt. Dan verliest men echter uit het oog dat een ad hoc structuur als COVAX, met weinig doorzichtige beslissingsorganen en financieel afhankelijk van Westerse private en publieke donaties, door Big Pharma en “geostrategische” Westere leiders bij verre verkozen wordt boven de “onteigening van intellectuele eigendom”.  Het is een vorm van multistakeholder governance , het ideale kader voor lobby’s en onuitgesproken privé-belangen.

Over COVAX brachten Friends of the Earth en het Transnational Institute zopas een brochure uit: COVAX: a global multistakeholder group that poses political and health risks to developing countries and multilateralism.  Aanbevolen als vaccin tegen EU-propaganda!

Herman Michiel is actief in Ander Europa. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.