Je kan hieronder de tekst lezen van het pamflet dat door Feminisme Yeah!, de feministische werking van SAP-Antikapitalisten, zal verspreid worden op de actie My body, my choice! die vanmiddag om 15u plaats vindt bij het Centraal Station in Brussel.

Blijf van ons lijf – over ons lichaam wordt niet onderhandeld!

De regering kan nog zo trots zijn over de pariteit man/vrouw, maar dat verandert niets voor de meeste vrouwen. Liberalen, socialisten en groenen hebben radicaal hun vest gekeerd en onze rechten inzake abortus zo maar opgeofferd. Ze hebben gecapituleerd voor de katholieke rechterzijde van de CD&V en de invloed van de georganiseerde ultraconservatieve beweging tegen vrije keuze door de vrouw. Het is een echt schandaal!

Wat is het probleem? Zwangerschapsonderbreking is nog altijd strafbaar met boetes of gerechtelijke straffen voor vrouwen en dokters die de volgende drie voorwaarden niet eerbiedigen: een bedenktijd van 6 dagen, beperking tot 12 weken zwangerschap en de verplichting informatie te geven over alternatieven voor een abortus. Die voorwaarden komen helemaal niet overeen met de praktijk en met de noden van de vrouwen! Ze zijn het gevolg van een lange geschiedenis van controle over ons lichaam door Kerk en Staat.

In 2018 werd abortus overgeheveld uit het strafrecht naar het burgerlijk recht maar dat veranderde niets aan de toegangsvoorwaarden en aan de mogelijke sancties. Het laatste wetsvoorstel is nu bijna één jaar geblokkeerd ondanks de steun van een meerderheid in het parlement en in de publieke opinie! De regering De Croo heeft dat voorstel in de vergeetput gegooid net zoals de kaderwet tegen geweld op vrouwen.

Naast de kwestie van de wettelijke rechten is de ongelijkheid bij het verkrijgen van abortus het belangrijkste probleem. Er worden te weinig jonge artsen opgeleid, in bepaalde streken zijn te weinig diensten voor anticonceptie en abortus ter beschikking en abortus is bijna nooit terugbetaald voor vrouwen zonder papieren. De beperking tot 12 weken verplicht jaarlijks honderden vrouwen om naar Nederland te gaan. Resultaat: de wet over abortus vergroot de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen maar ook tussen de vrouwen onderling.

Feminisme Yeah pleit voor een gelijke toegang, gratis en zonder voorwaarden, tot het verkrijgen van abortus en tot het recht op gezondheid inzake voortplanting en seksualiteit.

Dit houdt in:

  • Afschaffing van alle boetes voor patiënten en artsen
  • Afschaffing van de verplichte bedenktijd
  • Een termijn van 22 weken na de laatste maandstonden
  • Gratis toegang tot alle vormen van anticonceptie (condooms, pil, implantaat, ring, spiraaltje, slip, vasectomie, …)
  • Integratie in de algemene medische opleiding van zwangerschapsonderbreking
  • Uitbouw van abortuscentra in alle streken van het land
  • Toegang tot abortus met respect voor diverse identiteiten en gender expressie
  • Systematische integratie van abortus in de medische urgentie hulp
  • Seksuele opvoeding en relatie opvoeding die een positief beeld ophangt van seksueel genot en diverse seksuele voorkeur

In Europa en in heel de wereld wordt het recht op abortus ontkend, bedreigd of aangevallen. Er is duidelijk een groei van uiterst-rechts, van conservatieve drukkingsgroepen en religieus fundamentalisme met de steun van rijke geldschieters.

Overal, van Polen tot de USA, van Brazilië tot Turkije, van de Filippijnen tot Marokko, zien we de groei van de vrouwenbeweging. Vrouwen bieden weerstand, eisen het recht om zelf te beslissen inzake anticonceptie en abortus. Ze eisen ook economische zelfstandigheid. Zo zijn stevige internationale solidariteit en sterke lokale acties het beste middel in de strijd voor het recht op abortus en meer algemeen tegen de onderdrukking en uitbuiting van de vrouwen.

Het heilig verbond tussen CD&V, Vlaams Belang en N-VA is de grootste politieke kracht tegen onze eisen voor abortus. Die kracht vormt een bedreiging voor alle vrouwen maar ook voor alle werkenden. De strijd voor het recht op abortus belangt iedereen aan. Ze moet gezien worden in het kader van een bredere strijd tegen het kapitalisme, het racisme en de vrouwenonderdrukking!

We moeten ons organiseren en verder mobiliseren via autonome vrouwencomités en eengemaakte vrouwenstrijd. Om nieuwe verworvenheden inzake abortus af te dwingen en ook in de feministische en de sociale strijd, kunnen we alleen rekenen op eigen kracht!

Zin om mee te werken?

Neem contact op met Feminisme Yeah! en SAP-Antikapitalisten: info@sap-rood.org.

!