Terwijl president  Trump nog steeds beweert dat de presidentsverkiezingen vervalst zijn, is de nieuw verkozen president Biden begonnen met de overgang naar de volgende regering door verschillende leden van zijn kabinet aan te duiden. Biden en zijn team zullen moeten proberen te regeren met een zwakkere aanwezigheid van de Democratische Partij in het Congres en met een conservatief Hooggerechtshof. Nu al is het duidelijk dat progressieven weinig invloed hebben gehad op Biden en dat uiterst links zich zal moeten organiseren om de confrontatie aan te gaan met een regering die niet in staat is om grote hervormingen door te voeren. Tegelijkertijd zullen tientallen miljoenen Republikeinen, in de overtuiging dat Biden een onwettige president is, zich blijven laten leiden door Trump, rechtse media en samenzweringstheorieën zoals QAnon.

Biden, de Democraten en de Amerikaanse kapitalisten staan voor enorme uitdagingen. De meest onmiddellijke blijft de coronapandemie die verder uit de hand blijft lopen met nu al 270.000 doden, meer dan 90.000 gehospitaliseerde mensen en 14 miljoen besmettingen. Ook als de distributie van de vaccins volgende maand begint, zal het nog enkele maanden duren voordat ze beschikbaar zijn voor het grote publiek. De Amerikaanse economie verkeert nog steeds in een crisis met tientallen miljoenen werklozen, en de federale uitkeringen en de bescherming tegen uitzetting eindigen in december. De wereldeconomie verkeert in een crisis, met uitzondering van China, de Amerikaanse concurrent voor economische overheersing.

Biden hoopt deze crises gedeeltelijk te kunnen bestrijden door de Amerikaanse alliantie met West-Europa te herstellen en het politieke en economische kapitalistische wereldsysteem weer onder controle te krijgen. Zoals Biden zegt: “De VS is terug en klaar om te leiden.” De VS zullen zich weer aansluiten bij het Klimaatverdrag van Parijs en de Wereldgezondheidsorganisatie, en streven naar een nieuw START-verdrag. Biden zal proberen de rol van Amerika als de wereldmacht te herbevestigen, een positie van waaruit het is weggegleden. Het nieuwe kabinet zal ook samen met Biden moeten werken aan de heropbouw van de door Trump vernielde overheidsinstellingen.

Sommige progressieven en een aantal mensen bij uiterst links hadden gehoopt dat Biden hervormers als Senator Elizabeth Warren en Bernie Sanders in zijn kabinet zou benoemen, maar hij heeft ze afgewezen. In plaats daarvan heeft Biden zich gewend tot veteranen van het voormalige kabinet van president Barack Obama en van het establishment van de Democratische Partij. Biden heeft als minister van Buitenlandse zaken Antony J. Blinken gekozen, een voormalig adjunct-staatssecretaris onder Obama. Blinken, die achter Israël staat, riep al op tot een sterkere militaire interventie van de Verenigde Staten in Syrië en Libië. De strijd tegen het Amerikaanse imperialisme zal duidelijk moeten worden voortgezet onder het presidentschap van Biden.

Biden’s keuze voor de minister van Financiën is Janet Yellen, die door Obama werd benoemd tot voorzitter van de Federal Reserve (de centrale bank van de VS). Zij heeft in het algemeen lage rentetarieven en stimuleringsprogramma’s van de overheid gesteund om de economie te stimuleren, maar ze maakt zich ook zorgen over de groeiende federale schuld. Ze is duidelijk een centrumfiguur.

John F. Kerry, die onder Obama Hillary Clinton opvolgde als staatssecretaris, zal dienen als afgezant van Biden voor klimaatkwesties en ook zitting hebben in de Nationale Veiligheidsraad. Ironisch genoeg heeft de klimaatafgezant de uitbreiding van fossiele brandstoffen gesteund en wil hij de markt en regulering gebruiken om een prijs te zetten op de uitstoot van koolstof. Verwacht geen dramatische vermindering van de CO2-uitstoot.

Dan hebben we ook nog Avril D. Haines, Biden’s keuze als Directeur van de Nationale Inlichtingendienst, die voor Obama en George W. Bush werkte in de Nationale Veiligheidsraad, het State Department, en de C.I.A. The New York Times beschreef haar als “de architecte van het regeringsprogramma van Obama dat terroristen met drones probeerde te doden, waarvan sommige burgers hebben gedood.”

Gezien Biden’s gematigde politiek en de waarschijnlijkheid dat de wetgeving wordt afgeblokt, zullen de belangrijkste projecten van de progressieve en links – de strijd voor ‘Medicare for All’ en de ‘Green New Deal’ – waarschijnlijk vastlopen. Toch zou de diepte van de nationale gezondheids- en economische crisis zowel Democraten als Republikeinen kunnen dwingen tot meer dramatische actie dan zij wensen. Maar links zal op straat moeten komen om echte verandering af te dwingen.

Dan La Botz is een leraar, schrijver en activist uit Brooklyn. Hij is co-redacteur van New Politics.