Ethisch bepalen wie leeft of sterft?

Wat is er ethisch aan de ethische commissie van de FOD Volksgezondheid? Op 18 maart 2020 kwam...

Read More