Sociale reproductie en de COVID-19 pandemie

Zeven stellingen Stelling 1: In het kapitalisme gaat het maken van winst altijd voor op de zorg...

Read More