Ook dit jaar wordt op maandag 8 maart wereldwijd actiegevoerd en gestaakt. Ook in ons land bereidden de 8 maart collectieven en feministische bewegingen volop acties voor. Omwille van de coronapandemie zal dit jaar op veel plekken meer gedecentraliseerd actie worden gevoerd. Met SAP – Antikapitalisten en Feminisme Yeah ondersteunen we opnieuw voluit de acties en werken we actief mee aan de voorbereiding ervan. Een warme oproep om dat ook te doen! Op onze website houden we jullie komende weken op de hoogte van wat er zoal te gebeuren staat.

Antwerpen

In Antwerpen plant het 8 maar.s collectief alvast 3 acties, onder het motto ‘Als vrouwen stoppen, stopt de wereld. Als de wereld stopt, gaan vrouwen door.’

Actie op drie pleinen, telkens om 17u30:

 •  Sint-Jansplein: voor hogere minimumlonen en minimumpensioenen
 • De Coninckplein: voor het recht op abortus en tegen geweld op vrouwen
 • Operaplein: voor sterke openbare diensten en gezondheidszorg

Omwille van de coronamaatregelen, wordt gevraagd vooraf in te schrijven. Dat kan hier.

Meer informatie kan je hier vinden: Vrouwenstaking: actie in Antwerpen op 8 maart! | Facebook.

Radio Centraal omkadert de acties met een vier uur durend radio-aanbod. Staan op het programma: het woord aan de feministische collectieven en de vakbonden, kunst, muziek en literatuur. Te beluisteren via 106.7 fm of via streaming op http://streaming.radiocentraal.org/.

Gent

Ook in Gent bereidt het 8 maar.s collectief acties voor.

Actie op 3 pleinen, telkens van 19u tot 20u30:

 • Stadshal
 • Sint-Baafsplein
 • Vrijdagsmarkt)

Er wordt actie gevoerd voor:

 • Minimum loon van 14 euro.
 • Minimumpensioen van 1500 euro netto na 40 gewerkte jaren.
 • Arbeidsduurvermindering: 30 uren week met behoud van loon.
 • Sociale zekerheid versterken en niet verder afbreken.
 • Uitkeringen boven de armoedegrens trekken.
 • Uitkeringsadministratie vereenvoudigen, snellere afhandeling van dossiers.
 • Herinvesteren in openbare diensten: Ziekenhuizen, WZC, creches, opvang, zorg aan huis, gezinsondersteuning, onderwijs, OCMW en CAW’s.
 • Stop geweld tegen vrouwen: Meer strafbaarheid, preventie en hulp voor slachtoffers.
 • Sociale zekerheid versterken en niet verder afbreken.
 • Haal abortus uit het strafrecht.
 • Maak menstruatieproducten gratis.
 • Internationale solidariteit: Abortusrechten, vaccinarmoede, integratie.
 • Stop seksisme.

Je kan het hier volgen: 8 maart 2021: vrouwenmars en vrouwenstaking in Gent | Facebook.

Leg het werk neer. Houd een korte onderbreking. Draag een sjaaltje. Stel een out of office in. Hang je schort buiten. Sta op voor gelijke rechten!