We publiceren hieronder het statement van NavBel (Belgische democratische raad van gemeenschappen uit Koerdistan) over de recente aanvallen van het Turkse leger op Bashur (Koerdisch gebied in Noord-Irak). Als SAP -Antikapitalisten steunen we de strijd voor Koerdische zelfbeschikking. Wij sluiten ons dan ook vanzelfsprekend aan bij de veroordeling van deze aanval.

In de avond van 17 april begon het Turks leger een grootscheepse invasie over de grens met Irak in Koerdisch gebied. De Turkse luchtmacht bombardeert al enkele dagen het gebied, maar
afgelopen nacht werd het intensiever. En nu zijn er ook grondtroepen ingezet die met
helikopters op de bergtoppen gedropt worden. Deze invasie zal van lange duur zijn. Het Turks
leger valt er de guerrilla van de PKK aan. Zij verzetten zich hevig en beloven Koerdistan tot hun
laatste snik te verdedigen tegen de bezetters. De PKK voert al decennialang een strijd voor de
politieke en culturele rechten van de Koerden.

Deze invasie komt niet onverwacht. Er werd al voor gewaarschuwd dat Turks president
Erdogan een stunt ging uithalen omdat zijn populariteit in een dieptepunt zit. De Turkse
samenleving en politiek is al enkele jaren in een diepe crisis. De repressie tegen de oppositie
scheert hoge toppen. En sinds kort komt er ook torenhoge inflatie, levensduurte en verarming
bij. Het is onder deze omstandigheden dat de Turkse politiek zich opmaakt voor verkiezingen
in 2023. Maar de islamistische AKP en de ultrantionalistische MHP, de 2 coalitiepartners,
scoren volgens peilingen historisch slecht en Erdogan is niet meer zeker van zijn macht.
Daarom grijpen ze nu naar oorlog om het chauvinisme op te poken. Erdogan wilt een
overwinning om zijn macht veilig te stellen. Voor de Koerden betekent dit opnieuw een jaar
vol oorlogsgeweld, brutaliteiten, repressie en vluchtelingschap.

Het Koerdisch autonoom gebied in het noorden van Irak (KRG) is altijd al een doorn in het oog
geweest van Turkije. Turkije heeft lange tijd de formatie van deze autonomie bestreden en
bedreigd. De politieke actoren van daar werden bespot en beschimpt. Maar dit bleek
onhoudbaar, en Turkije veranderde Turkije van tactiek. Het zocht er naar collaborerende
partners om Koerdistan van binnenuit aan te vallen. Nu is de KDP van de Barzani-familie de
collaborateurs van Turkije met als gevolg een erosie van de lokale democratie en rechtstaat.
De KRG is bijna een satellietstaat van Turkije geworden, open voor Turkse roofbouw,
uitbuiting en militair geweld tegen de andere Koerden die zich hiertegen verzetten. Die andere
Koerden, de PKK voorop, willen een autonoom, democratisch en sociaal Koerdistan waar een
vredig multicultureel samenleving en vrouwbevrijding geen loze woorden zijn.
De KDP van de Barzani-clan werkt nu volop mee aan de invasie. Naast de hand- en
spandiensten maken zij zich op om effectief deel te nemen in de militaire handelingen. De
Koerden zijn kwaad op het verraad van de KDP. Omdat zij het land uitverkopen en laten
vertrappelen. Ondertussen verrijken ze zich door corruptie en oligarchie.

De Belgisch-Koerdische gemeenschap hield op 18 april  een protestactie
voor de Turkse ambassade in Brussel. Wij prosteren tegen de aanvallen van Turkije en tegen
het verraad van de KDP. We komen op voor een Koerdistan waar de Koerdische kwestie op
een politieke, vreedzame en onderhandelde manier opgelost kan worden. Wij protesteren
ook tegen het feit dat de NAVO meegaat in de mentaliteit van Erdogan en dat de EU niet op
de rem gaat staan. Met de Oekraïne-crisis heeft Turkije zich weer helemaal nuttig en nodig
gemaakt voor de NAVO, en het lijkt erop dat de Koerden de prijs hiervan gaan betalen.