John McDonnell heeft absoluut gelijk wanneer hij zegt dat Johnson’s opschorten van het Parlement een “very British coup” is. Een regering van hard rechtse ideologen sluit exact dat waarvan ze stelden dat het soeverein moet zijn.

Dit betekent een erg serieuze uitdaging voor de ganse Britse arbeidersbeweging. Het brengt de situatie op een nieuw niveau. Het is een bijna opstandige maatregel door een regering die geen enkele oppositie op haar pad duldt. Trump en Poetin moeten er de stoutmoedigheid van waarderen.

Labour heeft een sleutelrol te spelen in het stoppen van deze zet en het voorkomen van een Brexit zonder akkoord met de EU op 31 oktober. De leiding van Labour rond Corbyn heeft lang geweigerd een duidelijk pro-Remain standpunt in te nemen. Dit veranderde gelukkig toen Corbyn enkele dagen geleden de leiding nam over de anti-Brexit campagne toen hij een vergadering samenriep van alle leiders van de oppositiepartijen om te discussiëren over de parlementaire tactiek voor de komende weken.

Of dit een factor was in Johnson’s besluit om het Parlement op te schorten, zullen we nooit weten. Maar het plaatst Labour in een sterke positie om op alle niveau’s de strijd te leiden tegen een hard rechts project dat er op gericht is banen te vernietigen en onderdelen van de NHS (National Health Service, de publieke gezondheidssector) over te dragen aan Amerikaanse bedrijven. Labour mag wel denken dat het een bede aan Elizabeth Windsor moet richten, maar dit is klassenstrijd en het moet gebeuren met klassenstrijdmethode’s, met andere woorden zowel binnen als buiten het parlement, op straat en in de bedrijven. Als Johnson wint, belanden we zwaar in de problemen.

Aan de ene kant van dit gevecht staan Farage, Rees-Mogg en Johnson die een alliantie leiden van de erfgenamen van Enoch Powell (1)Enoch Powell was een extreemrechtse Conservatief, aanhangers van Ayn Rand, Engelse nationalisten en de DUP (2)De Democratic Unionist Party is een rechtse, sektair Protestantse en Brits-nationalistische partij in Noord-Ierland. Zij steunen de minderheidsregering van Johnson’s Conservatieven.. Aan de andere kant staan, zoals we zagen op al de manifestaties tegen de Brexit, de migrante arbeiders, de progressieven en internationalisten. Zij zijn voorstanders van vrije beweging voor een half miljard inwoners van de UK en tegenstanders van klimaatverandering.

De grootste betogingen van afgelopen jaren waren die tegen Brexit. Ongeveer iedereen met het minste begrip van de Britse politiek weet dat dit de grote breuklijn is en dat het stoppen van de Brexit de slogan is waarmee je in Engeland, Schotland en Wales vandaag honderdduizenden op straat krijgt. Het komt nu aan Labour toe haar honderdduizenden leden mee grote protestacties en demonstraties te laten organiseren.

Johnson’s coup is een kans voor Labour. Het verzet tegen de Tory Brexit maakt onlosmakelijk deel uit van de verkiezingscampagne die nu een aanvang heeft genomen. Een radicaal regeringsprogramma en het stoppen van de Brexit doorheen massa-acties is hoe we de coup een halt kunnen toe roepen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de site van Socialist Resistance, de Britse afdeling van de 4e Internationale.

Voetnoten

Voetnoten
1 Enoch Powell was een extreemrechtse Conservatief
2 De Democratic Unionist Party is een rechtse, sektair Protestantse en Brits-nationalistische partij in Noord-Ierland. Zij steunen de minderheidsregering van Johnson’s Conservatieven.