November 2018

Les Gardiennes: sterke-vrouwen-film

Op 11 november 2018 is het honderd jaar geleden dat er een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog.  Vooral in Frankrijk en België wordt deze Grote Oorlog veelvuldig herdacht. En eindelijk is er een film die aandacht besteed aan de vrouwen achter het front. Die film is Les Gardiennes (De Hoedsters). Over hoe Franse vrouwen op het platteland het Franse boerenbedrijf gaande hielden toen hun mannen naar de loopgraven werden gedirigeerd. Slachting In de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) vlogen de rijke elites van Europa elkaar in de haren. Dat wil zeggen, dat deden ze natuurlijk niet zelf. Het...

Read More

Zes ‘Berlijnse muren’ sinds de val van de Muur

Deze maand is het precies 29 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Een nieuw rapport toont aan dat de EU-landen sindsdien zo’n 1000 kilometer muur hebben gebouwd om migratie tegen te gaan. Dit is het equivalent van zes Berlijnse Muren. De sterkste toename vond plaats in 2015, toen zeven nieuwe muren werden gebouwd. Het rapport Building Walls van de hand van het Spaanse Centre Delàs wordt meee gepubliceerd door het Transnational Institute (TNI) en Stop Wapenhandel. Het rapport onderzoekt de verschillende muren die de afgelopen jaren in Europa zijn opgebouwd, inclusief maritieme muren, zoals Frontex-operaties op de Middellandse...

Read More

Nood aan veilige vluchtroutes

Waarom verdrinken zoveel mensen in de Middellandse Zee? Dikwijls wordt verwezen naar oorlogen, economische crises, het klimaat,… Maar hier speelt toch een andere ‘oorzaak’: het dichttimmeren van de buitengrenzen door de Europese Unie. Veilige vluchtroutes Het is niet zo moeilijk zich een ander beleid voor te stellen, gericht op het scheppen van veilige vluchtroutes. De landsgrenzen met de andere continenten zouden kunnen worden gedemilitariseerd, het prikkeldraad verwijderd. In plaats van derde landen (Turkije, Egypte, Niger, Mali, Libië, Marokko, enz.) te betalen voor het tegenhouden van vluchtelingen en migranten zou financiële steun gekoppeld kunnen worden aan veilige doorgangswegen. Europa zou...

Read More

Ken Loach over zijn films en politiek

‘Het is niet makkelijk een verhaal te vertellen dat de kracht van het collectief verduidelijkt.’ ’t Is niet dat ik me met Ken Loach wil vergelijken, laat staan dat ik me op zijn hoogte wil plaatsen, want hij is een meermaals gelauwerde filmmaker en ik ben een marginale blogger. Toch hebben we een en ander gemeen. Eerstens is er die gelijkaardige politieke keuze die ons gevormd heeft tot wie we zijn. Mij interesseert het te weten wat Loach daar op ’t einde van zijn leven over denkt, want ‘t is een kwestie die me, wat mezelf betreft, ook bezighoudt. Er is...

Read More

Met meer dan 300: Solidarity is not a crime

Op woensdag 7 november kwamen we met meer dan 300 mensen ‘s ochtends vroeg samen voor het Brusselse Justitiepaleis. Elf mensen worden vervolgd omwille van het helpen van migranten. De hoorzitting voor het tribunaal moest vanochtend plaats vinden, maar werd uitgesteld tot deze namiddag. De reden? Een van de aangeklaagden bevond zich nog steeds in een gesloten centrum en justitie was ‘vergeten’ hem daar vrij te laten. Het merendeel van de aangeklaagden zijn mensen die betrokken zijn bij het Burgerplatform voor hulp aan vluchtelingen. De regering heeft beslist dat ze een gevaar betekenen en organiseerde dan ook huiszoekingen om...

Read More
  • 1
  • 2

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen