Archief voor 5 september, 2017

Maatregelen rond arbeidsreglement zoveelste aanval op syndicale rechten

Het ‘Zomerakkoord’ van de federale regering Michel bevat allerlei voornemens, die voor het grootste deel neerkomen op deregulering van de arbeid. Maar dat is niet alles. Hoewel de regering steevast ‘sociaal overleg’ in het vooruitzicht stelt, is ze tegelijk ook bezig met het veranderen van de krachtsverhoudingen in het nadeel van de vakbonden. Nacht- en zondagwerk […]