Op woensdag 7 november kwamen we met meer dan 300 mensen ’s ochtends vroeg samen voor het Brusselse Justitiepaleis. Elf mensen worden vervolgd omwille van het helpen van migranten. De hoorzitting voor het tribunaal moest vanochtend plaats vinden, maar werd uitgesteld tot deze namiddag. De reden? Een van de aangeklaagden bevond zich nog steeds in een gesloten centrum en justitie was ‘vergeten’ hem daar vrij te laten.

Het merendeel van de aangeklaagden zijn mensen die betrokken zijn bij het Burgerplatform voor hulp aan vluchtelingen. De regering heeft beslist dat ze een gevaar betekenen en organiseerde dan ook huiszoekingen om hen op te pakken. Selma Benkhelifa, advocate van een van de aangeklaagden: «Welk gevaar betekenen deze mensen voor de samenleving? Geen enkele! Maar intussen worden de budgetten voor de strijd tegen geweld op vrouwen en verkrachtingen verminderd.» Het handelt hier om een duidelijke politieke keuze: men wil een klimaat van angst en kriminalisering creëren voor iedereen die vluchtelingen en migranten wil ondersteunen.

In de toespraken werd ook het institutioneel racisme aangeklaagd dat verschillende van de vervolgde mensen moesten ondergaan. Ze worden allemaal voor dezelfde feiten aangeklaagd, maar hun behandeling was zeer verschillend. Een persoon die de dubbele nationaliteit heeft, bracht 8 maanden in voorlopige hechtenis door, een andere die ook de dubbele nationaliteit heeft zat eveneens een tijd in de gevangenis. De witte mensen met enkel de Belgische nationaliteit daarentegen zijn nooit in de gevangenis beland.

We konden ook de getuigenis horen van een andere persoon die onderdak biedt aan mensen op de vlucht. Zij werd zelf niet vervolgd in het proces van vandaag.Ook zij werd ’s ochtends vroeg met een huiszoeking in haar woning gekonfronteerd. Ze werd opgepakt en alleen opgesloten in een cel. De vernederingen, het machtsmisbruik, de beledigingen en intimidatie die ze moest ondergaan, waren pijnlijk bezorgden ons koude rillingen.

Tegenover deze repressie organiseerde het collectief Solidarity is not a crime de solidariteit. We waren dan ook met behoorlijk veel volk vanochtend (vroeg op een werkdag) om ons verzet tegen deze anti-migranten politiek te tonen die steeds repressiever uithaalt naar de mensen die weerstand bieden. We hielden een erehaag voor de vervolgde mensen tot aan het Justitiepaleis om onze solidariteit en de steun aan migranten te tonen.

We merken het goed! Wat deze regering raakt, is de wil van mensen met of zonder papieren om zich te organiseren om migranten en vluchtelingen te ondersteunen en acties te voeren tegen haar uitwijzingsbeleid. Ze wil dan ook deze groeiende beweging die al meer dan een jaar bij duizenden burgers in gans België vluchtelingen opvangt, breken.

Ons enige wapen hiertegenover (maar welk wapen!) is dan ook van verder te blijven strijden en ons te organiseren. Laat ons samen een brede beweging opbouwen die alle krachten samenbrengt die opkomen voor een radikaal en dekoloniaal antiracisme en voor een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid.

Met de SAP steunen wij ten volle de zelforganisaties van mensen zonder papieren en de solidariteitsbewegingen. Wij komen op voor:

  • Het openen van de grenzen;
  • Vrijheid van beweging en vestiging voor iedereen;
  • De regularisatie van alle mensen zonder papieren en gelijke rechten voor iedereen;
  • Het opzetten van openbare onthaalstructuren voor de mensen die in België aankomen;
  • De onmiddellijke stopzetting van gedwongen uitwijzingen en de sluiting van de gesloten centra, en het stoppen van de criminalisering van migranten;
  • Geen vervolging en criminalisering van mensen die migranten en vluchtelingen helpen.