Op zondag 21 januari vormden we met meer dan 3000 een mensenketting tegen de razzia’s op mensen zonder papieren en kandidaat-vluchtelingen die door de regering worden georganiseerd.

Een lek vanuit de politie had bevestigd dat er een razzia zou komen op initiatief van de federale regering in de buurt van Brussel Noord en het Maximiliaan – park op zondagavond. Deze politieoperatie kwam er in opdracht van de federale regering (de Brusselse gemeenten weigerden er aan mee te werken).

In eerste instantie hebben we geprobeerd ons met het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen (dat in de eerste plaats opvang organiseert voor kandidaat-vluchtelingen) en de andere organisaties die bijdragen aan de opbouw van een brede beweging rond het asielbeleid (en waarmee we onder meer al de samenkomst van 30 december en de grote betoging van 13 januari hadden opgezet) te organiseren. Gelet op de korte tijdspanne die we hadden om iets te organiseren hebben we eerst via de sociale media gemobiliseerd, maar snel heeft het Burgerplatform ook een publieke oproep gelanceerd.

Eens te meer overtrof het succes van de oproep onze stoutste verwachtingen. Op enkele uren tijd schreven meer dan 1000 mensen zich in op het Facebook – evenement. We merken dat ondanks de overheersende discours bij de traditionele partijen, de regering en in de media, heel wat mensen die in België leven (met of zonder papieren) niet langer passief wil toekijken. De razzia’s, de inbeslagnames van persoonlijke spullen van asielzoekers, het politiegeweld, de grenscontroles, de duizenden doden in de Middellandse Zee, de racistische praat van de politici: we hebben er onze buik van vol!

Uiteindelijk waren het dus 3000 personen die samen een mensenketting vormden. Aanvankelijk wilden we van Brussel Noord tot aan het Maximiliaan – park geraken. Vermits we met veel meer waren dan we verwacht hadden, hebben wee de ketting verlengd om ook de kantoren van het Commissariaat – Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Dienst Vreemdelingenzaken mee te pakken.

Met de ketting wilden we symbolisch onze solidariteit uiten en onze afwijzing van arrestaties vanen geweld tegen mensen die geen enkele misdaad begaan hebben door de politie en de regering. Onze aanwezigheid en de opvang die door vrijwilligers voor de vluchtelingen werd georganiseerd, maakten dat de politie uit de buurt bleef en er bij Brussel Noord geen mensen zonder papieren werden opgepakt. Helaas werden elders in Brussel die avond wel nog mensen opgepakt (17 volgens de pers).

Deze laatste succesvolle acties zijn het resultaat van het werk dat al maanden wordt gedaan door het Burgerplatform. Het bewijst dat collectieve zelforganisatie sterker is dan de regering. Al maanden organiseert het platform avond na avond onderdak voor mensen om hen te beschutten tegen kou en arrestaties. Duizenden mensen uit gans het land zijn betrokken bij deze strijd en konden zich zo rekenschap geven van de realiteit en het dagelijkse leven van mensen die hun land ontvlucht zijn.

Tenslotte is het ook dankzij het initiatief van de collectieven van mensen zonder papieren die de humanitaire organisaties en de politieke organisaties samen brachten dat we gezamenlijk de solidariteit kunnen uitbouwen en de politieke strijd tegen Theo Francken en deze anti-migrantenregering kunnen oppakken.

Met de SAP – Gauche anticapitaliste en onze jongerengroep, de Jonge Antikapitalisten, zullen wij blijven meewerken aan de opbouw van zulke brede beweging.

Een fotoreportage

Foto’s: François Dvorak, François Houart, Freddy Matthieu