De solidariteitscampagne van de BAVI met de revolutie in Vietnam (1965-1975)

Victory_in_Battle_of_Dien_Bien_PhuVeertig jaar geleden bevrijdden de Vietnamese revolutionairen Saigon (herdoopt tot Ho Chi Minh-stad) na meer dan 10 jaar verzet tegen de Amerikaanse imperialistische agressie. Ter gelegenheid van deze verjaardag bezorgde de geschiedenis-student Neal Michiels ons een verkorte en meer leesbare versie van zijn onderzoek over “De solidariteitscampagne van de Belgische afdeling van de Vierde Internationale (BAVI) met de “revolutie” in Vietnam: de opvattingen en de realisatie” die we hier publiceren. Het volledige document is beschikbaar op http://vub.academia.edu/NealMichiels.

In een eerste deel wordt uitgelegd waarom de solidariteit met Vietnam zo belangrijk was voor de BAVI. In een tweede deel wordt de solidariteitscampagne concreet bekeken aan de hand van zes onderscheiden actievormen: sensibilisatie, de socialistische revolutie in eigen land, massamobilisaties in eenheidsfront, acties met eigen ordewoorden, de mobilisatie van de arbeidersbeweging en materiële steun.

Je kunt dit document in formaat .pdf hier downloaden

Print Friendly

Reacties

 1. Ron Blom zegt:

  En de trotskistische beweging in Nederland?

  Met veel interesse las ik over de rol van de Belgische trotskisten in de solidariteitsbeweging met de vrijheidsstrijd van het Vietnamese volk .
  Ook in Nederland speelden trotskistisch geïnspireerde jongeren vanaf het begin een rol door politieke initiatieven en praktische steunverlening. In 1965 werd een Jongerencomité voor Vrede en Zelfstandigheid voor Vietnam gevormd waarin vijftien jongerenorganisaties verenigd waren, waaronder de socialistische studentenorganisatie Politeia, de Socialistiese Jeugd (SJ) en de Socialistiese Ontmoetingskernen (SOK).
  De oudere trotskisten van de officiële Nederlandse sectie traden een stuk provocatiever op. In het blad ‘De Internationale’ van juli/augustus 1966 stelde de groep: ‘Onze trotskistische beweging staat onvoorwaardelijk aan de kant van de Vietcong. Ook in ons land zijn er mogelijkheden om de strijd van het Vietnamese volk te ondersteunen.’ En iets verder vulde men in wat er concreet onder die hulp werd verstaan: ‘Het is nodig dit volk actief te helpen, met alle soorten hulp, inbegrepen wapens en vrijwilligers.’ De trotskistische groep verspreidde een ‘Oproep voor een Nederlands Vrijwilligerskorps Vietnam’. Ze wilden een groep mensen verzamelen ‘die van plan is daadwerkelijk te gaan, om op alle mogelijke wijze hulp te bieden’. En om er geen twijfel over te laten bestaan, voegde de groep eraan toe dat ‘militaire steun een eventueel aspekt zou kunnen zijn.’ In het onlangs gepubliceerde boek ”Een banier waar geen smet op rust’ De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 1938-heden’ van Bart van der Steen en mij komen meer van dit soort voorbeelden van solidariteitswerk aan bod.
  Voor wie meer wil weten, het boek (440 pagina’s) is te verkrijgen door 25 euro (inclusief porto) over te maken naar R.L. Blom te Amsterdam, IBAN: NL 43 INGB 0005961642.

  Ron Blom

Laat wat van je horen

*

Share This