December 2017

RUP-Spreeuwenhoek vernietigd

De actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ reageert zeer opgetogen op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek – Venne in Muizen te vernietigen. David wint van Goliath. Dit plan, waarvoor de stad Mechelen in 2015 nog een stedenbouwkundige vergunning kreeg, wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van tafel geveegd omdat er geen Milieueffectenrapportering (MER) is gebeurd. Zo’n plan diende wel uitgevoerd te worden om de milieueffecten op de buurt van de geplande bebouwing met 372 woningen, nutsvoorzieningen en toegangswegen te onderzoeken. Al verschillende jaren werd door buurtbewoners actie gevoerd tegen...

Read More

Dossier: 100 jaar Oktoberrevolutie

In 2017 herdachten we de 100e verjaardag van de Oktoberrevolutie. Voor de SAP en het Ernest Mandel Fonds blijft het belangrijk lessen te trekken uit deze revolutie, de eerste keer in de geschiedenis dat de arbeidersklasse de macht greep in een land. Met aandacht voor de successen maar ook voor de vergissingen en fouten. Met aandacht voor de internationale impact van de revolutie maar ook zonder haar uiteindelijke tragische isolement uit het oog te verliezen. Vanuit een kritisch en revolutionair marxisme dat de bijdragen van de bolsjevieken niet ontkent of minimaliseert, maar ook de latere stalinistische ontaarding van het...

Read More

Manchester, Marx, Engels & Gent

De stad Manchester wordt hier ten lande meestal gevolgd door United. Maar laten we een bezoek brengen aan de stad zelf. In haar centrum leven 500.000 mensen, in de hele agglomeratie 2,6 miljoen mensen. Heel wat meer dan in Gent dat ooit het Manchester van het Continent werd genoemd. Manchester was de grote Engelse industriestad in de 19de eeuw met zijn textielfabrieken en spinnerijen en Koning Katoen kleedde de hele wereld. Het was een burcht van het kapitalisme en zijn beursgebouw, de Stock Exchange, een tempel van het kapitaal. Je kan er vrij binnen en in bewondering staan voor...

Read More

Aufmachen!

Op dinsdag 12 december zou de Kamer het wetsontwerp bespreken dat de invallen in huizen op zoek naar “illegaal in België verblijvende vreemdelingen” legaliseert. Door het gure winterweer werd de Kamerzitting echter uitgesteld. Gelukkig maar, het geeft de beweging in solidariteit met asielzoekers en mensen zonder papieren meer tijd om het ontwerp alsnog tegen te houden. Deze wijziging aan de vreemdelingenwet zou de politie immers toelaten (mits daartoe gemandateerd door een onderzoeksrechter) om elke woning te betreden met het doel mensen zonder papieren op te pakken die een “vrijwillige terugkeer” weigerden. Nogmaals zien we dat deze “terugkeer” niets vrijwilligs...

Read More

Bureaucratie

Het einde zal niet komen van een kernraket maar van een blad papier met een stempel op. Zo voelde het althans, toen ik in de rij stond aan te schuiven – voor de duizendste keer. Voor me stond een oudere man, te klagen dat het personeel steeds jonger en incompetenter werd. Maar het lag niet aan het personeel. Elk van hen was zelf maar een radertje in een gruwelijke machine, die niets geeft om individuen. Ook dit is kitsch, bedenk ik me. Er zijn nog veertig wachtenden voor me. Het is bijna een kunstvorm, een tot in de perfectie...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen