Vakbeweging van impasse naar mobilisatie?

Het ‘Zomerakkoord’ van de regering Michel bevat allerlei voornemens. Samen komen deze neer op een verregaand flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden in alle sectoren van het economisch leven. Voornemens zijn echter geen beslissingen. Daarom bevat het ‘Zomerakkoord’ wel ramingen, maar geen gedetailleerde berekeningen. Daarom ook zal het uitvoeren van die voornemens aanleiding geven tot talrijke discussies tussen de regeringspartijen (wat al gebleken is rond de kwestie van het pensioen voor werkloze 50-plussers). Dit gekibbel zal nog versterkt worden door de komende campagne voor de lokale verkiezingen. Het is daarom dat premier Michel zijn ministers aanmaant nog voor het jaareinde de...

Read More