Rood-Schriften

rood-schriften 1

Rood-Schriften is de opvolger van het tijdschrift Rood dat van 1968 tot 2012 verscheen. Rood-Schriften wordt uitgegeven door Uitgavenfonds Ernest Mandel. Het Uitgavenfonds Ernest Mandel stelt zich de uitgave en verspreiding van hedendaagse marxistische publicaties ten doel. We willen zo de uitwerking en verdediging van een open en revolutionair marxisme helpen bevorderen, een marxisme zoals ook Ernest Mandel het zijn ganse leven voorstond.

Contactadres: Plantinstraat 20
1070 Brussel
info@sap-rood.be

Abonnement: 1,5€ per nummer
Te storten op ABO LESOIL
Plantinstraat 20, 1070 Brussel
IBAN: BE93 0016 8374 2467
BBAN: 001-6837424-67
BIC: GEBABEBB
met vermelding “Rood-schriften”

v.u. A. Henry
Plantinstraat 20
1070 Brussel

Print Friendly
Share This