Manifest: Voor een radicaal antikapitalistisch feminisme

FAKRA (Feministisch – Antikapitalistisch – Radicaal) is een recent opgericht platform van antikapitalistische feministes. Ze willen links en radicaal weerwerk bieden tegen de rechtse golven in onze maatschappij. Ook de vrouwen van de SAP en Feminisme YeAh! steunen dit nieuwe initiatief. We nodigen dan ook graag alle linkse en antikapitalistische feministes uit om mee het […]

Feminisme en neoliberalisme: de spagaat van neoliberalen

Dit is het tweede deel van een driedelige serie over feminisme en neoliberalisme. Het eerste deel vind u hier. Deze artikelen verschenen oorspronkelijk op de site van FAKRA (Feministisch – Antikapitalistisch – Radikaal), een recent opgericht platform van antikapitalistische feministes. In het eerste deel sprokkelden we praktijken en ideeën bijeen waaruit blijkt dat ‘gelijkheid man […]

Feministes nemen het voortouw

In vergelijking met vorige jaren waren de mobilisaties voor Internationale Vrouwendag op 8 maart groter en veelvuldiger. Er werd voor opgeroepen door een internationale coördinatiegroep. Penelope Duggan van International Viewpoint sprak over de bredere betekenis van deze mobilisaties met Cinzia Arrruzza, een van de organisatoren van de Vrouwenstaking in de VS en een bekende marxistisch […]

Gelijkheid van man en vrouw: een neoliberaal vehikel

Dit artikel is het eerste in een reeks onder de titel Feminisme en neoliberalisme. Deze artikels verschenen eerst op de site van FAKRA (Feministisch – Antikapitalistisch – Radikaal), een recent opgericht platform van antikapitalistische feministes. Op hun website kan je ook het manifest vinden en onderschrijven. Komende dagen zullen we ook de andere artikels op onze […]

Internationale Vrouwendag in België: een goede stap naar meer strijdbaar feminisme

De Internationale Vrouwendag toonde ook in eigen land een actievere, jongere en meer strijdbare vrouwen – en feministische beweging dan de voorbije jaren. Er waren beduidend meer acties en manifestaties, en ze brachten ook heel wat meer mensen op de been. De dynamiek die uitging van de oproep tot een internationale vrouwenstaking, de vernieuwde aandacht […]

Internationale vrouwenstaking op 8 maart, wat betekent dat?

Feministische-, socialistische- en basisorganisaties over de hele wereld roepen op tot een internationale vrouwenstaking op 8 maart ter verdediging van reproductieve rechten en tegen geweld, in de zin van economisch en institutioneel geweld en geweld tussen personen. De staking zal in minstens veertig landen plaatsvinden en is de eerste internationaal gecoördineerde protestdag op zo’n grote […]

Internationale vrouwendag – voor een feminisme van de 99%

We publiceren hieronder de tekst van het pamflet dat de SAP en onze vrouwengroep FeMiNiSmE YeAh! deze week verspreiden op de verschillende acties en manifestaties naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart. Je kan het pamflet hier downloaden. Zin om het mee te helpen verspreiden? Neem gerust contact met ons op via info@sap-rood.org. 8 Maart internationale vrouwendag […]

Vrouwen op straat, vrouwen in staking – wat gebeurt er zoal op 8 maart?

De Internationale vrouwendag op 8 maart wordt dit jaar meer dan sinds lang het geval was opnieuw een dag van massale, wereldwijde strijd en verzet van vrouwen voor hun rechten. Mede dank zij de oproep tot een vrouwenstaking in de VS (geen dank, Trump), Italië, Argentinië en vele andere landen krijgt 8 maart dit jaar […]

Van vrouwenmars naar internationale vrouwenstaking?

De organisatoren van de vrouwenmars op 21 januari in Washington verwachtten een grote opkomst, maar het aantal van bijna 3 miljoen mensen die in het hele land en in een aantal steden over de hele wereld de straat op gingen, overtrof de meest optimistische verwachtingen en bracht Donald Trump in ernstige verlegenheid. Het meest opvallende […]

Meer dan duizend mensen op straat tegen Trump in Brussel

Op vrijdag 20 januari, dag waarop Donald Trump de fakkel overnam van Obama als president van de VS, protesteerden op het Muntplein in Brussel ongeveer 1000 mensen, vooral vrouwen, tegen de politiek van Trump. Tot de samenkomst werd opgeroepen door Lights for Rights, een collectief van vrouwen dat vooral de seksistische opstelling en de aanvallen […]