De elites tegen de populisten

De elites in Frankrijk hebben, met Macron als boegbeeld, een slag gewonnen. De toekomst zal ons leren of het een Pyrrhus – overwinning is. Maar Marine Le Pen, de verliezer, heeft dan toch maar 10 miljoen stemmen vergaard. Dat is niet niks. De elites slagen een zucht van verlichting: het fascisme komt er niet door […]

Verdi, Puccini, Marx

Volgens Marx was de burgerlijke economische theorie aanvankelijk “wetenschappelijk” van aanpak om daarna “apologetisch” te worden. Adam Smith en Ricardo vertegenwoordigden de opkomende, revolutionaire bourgeoisie. Marx zelf steunde op hen in zijn theorie over de waarde. Maar eens voorgoed aan de macht en geschraagd door de industriële ontwikkeling verlangde de bourgeoisie maar een ding: de […]

Onvoltooid Vlaanderen voor N-VA – leden

In 1937 publiceerde Jan Romein zijn bundel Onvoltooid verleden. Daarin legde hij uit dat een historische visie telkens weer herzien moet worden. Er komen regelmatig nieuwe feiten aan het licht, de nieuwe tijdgeest stelt zijn vragen op een andere manier en de ideologische ontwikkeling legt andere onderzoeksmethodes en zienswijzen op. Maar dat is nu precies […]

Identiteitsballonetjes

De populistische ballonnetjes die over Vlaanderen zweven, kondigen verkiezingen aan. Er worden stemmen geronseld en als de echte problemen om neoliberale redenen niet aangepakt worden, dan praat men de hulpeloze, verwarde en in het ongewisse gelaten burger naar de mond. Demagogie en andere volksverlakkerij zijn schering en inslag. Liesbeth Homans (N-VA) trekt ten strijde tegen […]

Wordt de Ijzertoren Chinees?

De toestand is ernstig, zeer ernstig. De meest heilige plaats van de Vlaamse ontvoogding, de IJzertoren, trekt elk jaar minder bedevaartgangers. Maar dat is niet alles: het memoriaal, “ce lieu de mémoire national” zoals de Fransen het zo mooi kunnen zeggen, is het slachtoffer geworden van consumeringsdrang, van het materialisme waartegen de conservatieve, katholieke en […]

Huts slaat weer toe

Er is maar één Vlaanderen en natiebaas Fernand Huts is zijn profeet. Een half jaar geleden verklaarde deze zelfverklaarde cultuurhistoricus dat Vlaanderen het kapitalisme en de lopende band heeft uitgevonden. Hij vulde bij die gelegenheid het Gentse Caermersklooster met enkele pronkstukken uit zijn kunstverzameling. Vandaag slaan de man en zijn Phoebus Foundation weer toe, dit […]

Rutte, Wilders en Europa

Iedereen, of toch bijna, is blij dat Geert Wilders het niet gehaald heeft tegen Mark Rutte. Het Nederlandse “populisme” heeft verloren van de “democratie”, lees van het Europese neoliberalisme. Maar iedereen, of toch bijna, heeft ongelijk. De halve overwinning van Rutte houdt in dat de “elites” en hun dictatoriale Europese Commissie waartegen het populisme tekeer […]

2017: Het Luther – Lenin – jaar

Het jaar 2017 telt twee jarigen: de Russische Oktoberrevolutie van 1917 en de geboorte van het protestantisme in 1517, vijfhonderd jaar geleden. In dat jaar afficheerde de augustijnenmonnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaten op de deuren van de slotburg van Wittemburg. Het was het begin van een felle strijd met Rome die […]

Vlaamse en Waalse varkens

Onlangs werd ons koninkrijk dooreen geschud door een nieuw communautair conflict. Op het eerste gezicht ging het om de vrijwaring van een identiteit, die van de Ardeense “salami”. Een uitputtende analyse leert ons dat het eigenlijk en alweer gaat om niets anders dan centen. De ondernemers-producenten van deze fijnkost in Wallonië eisen het verbod van […]

Van Scherpenheuvel naar Averbode

Het Vlaamse land werd tot in de jaren 1960 bewoond door een overgrote meerderheid rooms-katholieke gelovigen. Pelgrimages, bedevaarten en processies speelden een grote rol in de volkscultuur. Het was een collectief gebeuren waarin de gelovigen in hun verering van het heilige hun bestaan als gemeenschap bevestigden en realiseerden. Stijn Streuvels heeft als een soort etnoloog […]