Huts slaat weer toe

Er is maar één Vlaanderen en natiebaas Fernand Huts is zijn profeet. Een half jaar geleden verklaarde deze zelfverklaarde cultuurhistoricus dat Vlaanderen het kapitalisme en de lopende band heeft uitgevonden. Hij vulde bij die gelegenheid het Gentse Caermersklooster met enkele pronkstukken uit zijn kunstverzameling. Vandaag slaan de man en zijn Phoebus Foundation weer toe, dit […]

Rutte, Wilders en Europa

Iedereen, of toch bijna, is blij dat Geert Wilders het niet gehaald heeft tegen Mark Rutte. Het Nederlandse “populisme” heeft verloren van de “democratie”, lees van het Europese neoliberalisme. Maar iedereen, of toch bijna, heeft ongelijk. De halve overwinning van Rutte houdt in dat de “elites” en hun dictatoriale Europese Commissie waartegen het populisme tekeer […]

2017: Het Luther – Lenin – jaar

Het jaar 2017 telt twee jarigen: de Russische Oktoberrevolutie van 1917 en de geboorte van het protestantisme in 1517, vijfhonderd jaar geleden. In dat jaar afficheerde de augustijnenmonnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaten op de deuren van de slotburg van Wittemburg. Het was het begin van een felle strijd met Rome die […]

Vlaamse en Waalse varkens

Onlangs werd ons koninkrijk dooreen geschud door een nieuw communautair conflict. Op het eerste gezicht ging het om de vrijwaring van een identiteit, die van de Ardeense “salami”. Een uitputtende analyse leert ons dat het eigenlijk en alweer gaat om niets anders dan centen. De ondernemers-producenten van deze fijnkost in Wallonië eisen het verbod van […]

Van Scherpenheuvel naar Averbode

Het Vlaamse land werd tot in de jaren 1960 bewoond door een overgrote meerderheid rooms-katholieke gelovigen. Pelgrimages, bedevaarten en processies speelden een grote rol in de volkscultuur. Het was een collectief gebeuren waarin de gelovigen in hun verering van het heilige hun bestaan als gemeenschap bevestigden en realiseerden. Stijn Streuvels heeft als een soort etnoloog […]

In de schaduwen van morgen

In maart 1935 hield de historicus Johan Huizinga in Brussel een voordracht met als titel In de schaduwen van morgen. Hitler zat op dat moment stevig in het zadel en de fascistische ideeën koloniseerden de Europese cultuur. De historicus van de bestseller Herfsttij der Middeleeuwen, was een vijand van het nationaalsocialisme. Twee jaar eerder had […]

Vlees maakt vlees

Little Shiva, medewerkster aan deze website, heeft een prent op het net gevonden en ze zou graag willen dat ik daar een commentaar bij schrijf. Wat ik bij hierbij doe. De prent, een ets, dateert uit 1555 en is in het bezit van het Amsterdamse Rijksmuseum. Het wordt als volgt beschreven: “Een non heeft een […]

Orde, nieuwe, oude en gevestigde

We houden, naar het schijnt, van orde. Het woord komt dan ook veel voor in de politiek, zowel ter rechter als ter linkerzijde. In een ordelijke, goedgeregelde wereld weten we waaraan en waaraf, voelen we ons veilig. Mensen die de orde verstoren, storen ons. De staat beschikt daarom over ordediensten en heeft het monopolie op […]

Onze Europese waarden

Iedereen spreekt over het weer. Dat is heel normaal. Velen praten de laatste tijd over Europese waarden. Dat is minder vanzelfsprekend. Als linkse rakker stel ik mij uiteraard vragen over die Europese waarden. Maar over welk Europa gaat het eigenlijk? De EU? West- en Midden-Europa? Hoort Rusland erbij? En sinds wanneer bestaat Europa als cultuurgebied? […]

Hoe rechts links wordt

Het was de ambitie van het sociaaldemocratische reformisme om het lot van de gewone mensen te verbeteren. Vandaag heeft het woord reformisme een tegengestelde betekenis gekregen: reformisten verminderen de werkloosheidsuitkering, bouwen de openbare diensten af, verhogen de pensioengerechtigde leeftijd, versoepelen de arbeidswetgeving, enz. De reformisten van toen zijn in de neoliberale newspeak conservatieven geworden, de […]