Rutte, Wilders en Europa

Iedereen, of toch bijna, is blij dat Geert Wilders het niet gehaald heeft tegen Mark Rutte. Het Nederlandse “populisme” heeft verloren van de “democratie”, lees van het Europese neoliberalisme. Maar iedereen, of toch bijna, heeft ongelijk. De halve overwinning van Rutte houdt in dat de “elites” en hun dictatoriale Europese Commissie waartegen het populisme tekeer […]

Gent, bakermat van democratie en socialisme

Gent, zaterdag 18 maart. — We bevinden ons in een bouwwerk dat Ons Huis heet. ‘Ons’ slaat op de socialistische werkersvereenigingen. En daarnaast staat in gouden letters: ‘Werklieden aller landen vereenigt u.’ Daar hebben we ons verenigd om er de presentatie bij te wonen van een boek over Gent, een bakermat van democratie en socialisme. De […]

Jef Last en André Gide: de politiek zal ons niet scheiden

Ze zien elkaar voor het eerst in 1934, wanneer beiden in Parijs aanwezig zijn op een congres van de ‘Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires’. Dat verzamelt schrijvers en kunstenaars die sterk onder de indruk gekomen zijn van de Russische revolutie. De Franse André Gide (1869-1951) is er een van. Hij is geen communist, maar […]

Gelijkheid van man en vrouw: een neoliberaal vehikel

Dit artikel is het eerste in een reeks onder de titel Feminisme en neoliberalisme. Deze artikels verschenen eerst op de site van FAKRA (Feministisch – Antikapitalistisch – Radikaal), een recent opgericht platform van antikapitalistische feministes. Op hun website kan je ook het manifest vinden en onderschrijven. Komende dagen zullen we ook de andere artikels op onze […]

2017: Het Luther – Lenin – jaar

Het jaar 2017 telt twee jarigen: de Russische Oktoberrevolutie van 1917 en de geboorte van het protestantisme in 1517, vijfhonderd jaar geleden. In dat jaar afficheerde de augustijnenmonnik Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaten op de deuren van de slotburg van Wittemburg. Het was het begin van een felle strijd met Rome die […]

Vlaamse en Waalse varkens

Onlangs werd ons koninkrijk dooreen geschud door een nieuw communautair conflict. Op het eerste gezicht ging het om de vrijwaring van een identiteit, die van de Ardeense “salami”. Een uitputtende analyse leert ons dat het eigenlijk en alweer gaat om niets anders dan centen. De ondernemers-producenten van deze fijnkost in Wallonië eisen het verbod van […]

Van Scherpenheuvel naar Averbode

Het Vlaamse land werd tot in de jaren 1960 bewoond door een overgrote meerderheid rooms-katholieke gelovigen. Pelgrimages, bedevaarten en processies speelden een grote rol in de volkscultuur. Het was een collectief gebeuren waarin de gelovigen in hun verering van het heilige hun bestaan als gemeenschap bevestigden en realiseerden. Stijn Streuvels heeft als een soort etnoloog […]

In de schaduwen van morgen

In maart 1935 hield de historicus Johan Huizinga in Brussel een voordracht met als titel In de schaduwen van morgen. Hitler zat op dat moment stevig in het zadel en de fascistische ideeën koloniseerden de Europese cultuur. De historicus van de bestseller Herfsttij der Middeleeuwen, was een vijand van het nationaalsocialisme. Twee jaar eerder had […]

Camus versus Sartre

In het naoorlogse Parijs zijn ze de herauten van de menselijke vrijheid. De kranten schrijven uitgebreid over hun trapatsen, want Albert Camus en Jean-Paul Sartre geven een stem aan wie in die tijd jong en zoekend is. Camus en Sartre zijn iconen. En ze zijn vrienden. De vriendschap kan niet blijven duren. De kwestie van […]

Vlees maakt vlees

Little Shiva, medewerkster aan deze website, heeft een prent op het net gevonden en ze zou graag willen dat ik daar een commentaar bij schrijf. Wat ik bij hierbij doe. De prent, een ets, dateert uit 1555 en is in het bezit van het Amsterdamse Rijksmuseum. Het wordt als volgt beschreven: “Een non heeft een […]